Skip to main content

project culture tourism logo 448Проект CB006.2.23.044 

ТУРИЗАМ КОЈ ПРИДОНЕСУВА ЗА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО
ВО ПРЕКУГРАНИЧНИОТ РЕГИОН БУГАРИЈА-МАКЕДОНИЈА

banner ct bg mk

Информации и контакти

Водечки партнер:
cci logo transparant h50СИК Ќустендил
Официјална веб-страница:
http://cci-kn.org/
Контакт форма:
http://www.cci-kn.org/index.php/en/za-nas/contact/1-ktpp-office
Проектни партнери:
rcku logoФондација за развој на мали и средни претпријатија, Куманово
Официјална веб-страница:
http://rcku.org.mk/
Контакт форма:
http://rcku.org.mk/mk/kontakt/

007 logo 0Interreg - ИПА Програмата за прекугранична соработк
Официјална веб-страница:
http://www.ipa-cbc-007.eu/bg
Контакт форма:
http://www.ipa-cbc-007.eu/mk/contact

European Flag of EuropeEuropean Union website

https://europa.eu/european-union/index_en