Skip to main content

ЧЛЕНОВЕ

В КТПП членуват редица изявени представители на местния и национален бизнес, с интереси в Кюстендил и региона.

СПИСЪК

НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА
КЮСТЕНДИЛСКА ТЪРГОВСКО – ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА

       

Пълно наименование на търговеца

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС

ПРЕДСТАВИТЕЛ/И

       

1.

„Витал” ЕООД

обл. Кюстендил, общ. Кюстендил, 2500 Кюстендил, ул.”Бузлуджа” № 125А

Ваньо Цанков Костадинов

2.

ЕТ “София Захариева”

обл. Кюстендил, общ. Кюстендил, 2500 Кюстендил, ул. „Демокрация” № 61

София Петрова Захариева

3.

“Булмаркет - Кюстендил” ООД

обл. Кюстендил, общ. Кюстендил, 2500 Кюстендил, ул. „Цар Освободител” № 90, ет.2

Валентин Георгиев Христов

4.

ЕТ «Анна Алексиева - АСА»

обл. Кюстендил, общ. Кюстендил, 2500 Кюстендил, ул. „Демокрация” № 13, вх. Б, ап.17

Анна Анатолиева Алексиева

5.

Любомир Стоилков - адвокат

обл. Кюстендил, общ. Кюстендил, 2500 Кюстендил, пл. „Демокрация” № 1, ет.II

Любомир Пенев Стоилков

6.

„Прима консулт” ООД

обл. Кюстендил, общ. Кюстендил, 2500 Кюстендил, ул. Цар Освободител № 90

Йордан Николов Беловодски

7.

ЕТ “Александър Малинов – Рила”

обл. Кюстендил, общ. Кюстендил, 2500 Кюстендил, Цар Освободител № 98

Александър Минев  Малинов

8.

“Торготерм” АД

обл. Кюстендил, общ. Кюстендил, 2500 Кюстендил, ул. „Овощарска” № 1

Бойко Недялков Недялков

9.

ЕТ «Борис Здравков – Църна Маца»

обл. Кюстендил, общ. Кюстендил, 2500 Кюстендил, кв. „Запад”, бл. 94, вх. А, ап. 13, ет.6

Борис Здравков Дяволски

10.

“Спектър комс” ООД

обл. Кюстендил, общ. Кюстендил, 2500 Кюстендил, ул. „Абоба” № 1

Борис Николов Иванов

11.

ЕТ „Валентин Златков - Валена”

обл. Кюстендил, общ. Кюстендил, 2500 Кюстендил, ул. „Соволски път” № 46

Валентин Панайотов Златков

12.

«Тиара - В» ЕООД

обл. Кюстендил, общ. Кюстендил, 2500 Кюстендил, ул. „Спартак” № 23

Валентин Владимиров Христов

13.

ДДС “Осогово” град Кюстендил

обл. Кюстендил, общ. Кюстендил, 2500 Кюстендил, ул. „Спартак” № 52б

Васил  Лазаров Пуров

14.

„Иба” ООД

обл. Кюстендил, общ. Кюстендил, 2500 Кюстендил, ул. Цар Петър № 11

Васил Йорданов Шишков

15.

ЕТ „Веска Алексова”

обл. Кюстендил, общ. Кюстендил, 2500 Кюстендил, ул. Кирил и Методий № 15А

Веска  Василева Алексова

16.

ЕТ „Виктор Кенов - Виас” 

обл. Кюстендил, общ. Кюстендил, 2500 Кюстендил, ул. „Калоян”№ 2

Виктор Димитров  Кенов

17.

ЕТ “Владимир Тимев - ЛМ”

обл. Кюстендил, общ. Кюстендил, 2500 Кюстендил, ул.”Цар Освободител” 148

Владимир Димчев Тимев

18.

ЕТ „Генчо Данчев 92”

обл. Кюстендил, общ. Кюстендил, 2500 Кюстендил, ул. Христо Ботев № 51

Генчо Йорданов Данчев

19.

ТП “Аркотроникс България” АД

обл. Кюстендил, общ. Кюстендил, 2500 Кюстендил, ул. „Цар Освободител” 267

Гуидо Галени

20.

„Бода стил” ООД

обл. Кюстендил, общ. Кюстендил, 2600 Дупница, ул. „Поп Харитон” № 11

Даниела Стойчова Симова

21.

ЕТ „Димитър Димитров – Мидима - Д”

обл. Кюстендил, общ. Кюстендил, 2600 Дупница, ул. Николаевска № 9

Димитър Кирилов Димитров

22.

ЕТ „Димитър Цонев - Митако”

обл. Кюстендил, общ. Кюстендил, 2500 Кюстендил, ул. Яне Сандански № 15

Димитър Григоров Цонев

23.

Евгени Павлов - нотариус

обл. Кюстендил, общ. Кюстендил, 2500 Кюстендил, пл. Демокрация № 1

Евгени Илчов Павлов

24.

Елкад ООД

1000 София, ул. „Дондукав” № 7

Емил Радославов Донев

25.

Сдружение „БОТО”

обл. Кюстендил, общ. Кюстендил, 2500 Кюстендил, ул. Соволски път № 46

Емилия Иванова Мангьова

26.

„Анжи” ООД

обл. Кюстендил, общ. Кюстендил, 2500 Кюстендил, ул. „Пауталия” № 10

Живко  Георгиев Влашки

27.

„К+М” ООД

обл. Кюстендил, общ. Кюстендил, 2500 Кюстендил, ул. „Петър Берон” № 26

Иван Стефанов Гълъбов 

28.

„Меги - 96” ООД

гр. София, ж.к „Люлин”, бл. 320

Иван Христов Христов

29.

„Соната” ЕООД

обл. Кюстендил, общ. Кюстендил, 2500 Кюстендил,  ул. „Цар Освободител” 91

Иво Митков Веждарски

30.

„Атенеум С” ЕООД

обл. Кюстендил, общ. Кюстендил, 2500 Кюстендил, ул. „6-ти септември” № 2

Камен Симеонов Соколовски

31.

Нова Деница АД

обл. Кюстендил, общ. Кюстендил, 2500 Кюстендил, ул. „Пауталия” № 10

Керка Златева Керемидарска

32.

ЗПАД Алианц- България ГА „България - Кюстендил” ООД

обл. Кюстендил, общ. Кюстендил, 2500 Кюстендил, бул. „България” № 24

Кирил Стоянов Калфин

33.

ЕТ „Кирил Стояновски - Байпекс”

обл. Кюстендил, общ. Кюстендил, 2500 Кюстендил, ул. „Цветна градина” № 7а

Кирил Георгиев Стояновски

34.

«Хигия» ЕООД

обл. Кюстендил, общ. Кюстендил, 2500 Кюстендил, ул. Стефан Караджа – Чифте баня, ет. 2

Красимир Славчов Горов

35.

ЕТ „Любомир Георгиев - Мики”

обл. Кюстендил, общ. Кюстендил, 2500 Кюстендил ул. Яне Сандански № 13,

Любомир  Симеонов Георгиев

36.

„ВАТ” ЕООД

обл. Кюстендил, общ. Кюстендил, 2500 Кюстендил, ул. „хан Аспарух” № 1

Любомир Асенов Любенов

37.

ЕТ „Максим Сръндев - МАК”

обл. Кюстендил, общ. Кюстендил, 2500 Кюстендил, ул. „Столетов” № 5А

Максим Станкеев Сръндев

38.

Кодетекс ООД

обл. Кюстендил, общ. Кюстендил, 2600 Дупница, ул. Орлинска № 74

Методи Христов  Чимев

39.

Никола Младенов - адвокат

обл. Кюстендил, общ. Кюстендил, 2500 Кюстендил, ул. Цар Освободител 64, ет. 2

Никола Иванов Младенов

40.

Петър Паунов - адвокат

обл. Кюстендил, общ. Кюстендил, 2500 Кюстендил, ул. „Търговска” № 7

Петър Георгиев Паунов

41.

„Лора” ООД

обл. Кюстендил, общ. Кюстендил, 2500 Кюстендил, ул. „Самуил” № 19

Петър Емануилов Славов

42.

„Сибимод СВ” ЕООД

гр. София, кв. Красно село, ул. Хайдушка гора № 28-32

Петя Борисова Щерева

43.

„Булплан” ООД

обл. Кюстендил, общ. Кюстендил, 2500 Кюстендил,

Пламен Жеков Динев

   

ул. „Александър Стамболийски” № 51А

 

44.

Пламен Петров - стоматолог

обл. Кюстендил, общ. Кюстендил, 2500 Кюстендил,

Пламен Иванов Петров

   

ул. „Раковски” № 6

 

45.

Туристическо дружество Осогово

обл. Кюстендил, общ. Кюстендил, 2500 Кюстендил,

Радослав Илиев Михайлов

   

ул. „Цар Михаил” № 5

 

46.

“Вита” ООД

обл. Кюстендил, общ. Кюстендил, 2500 Кюстендил,

Росен Иванов Васев

   

ул. „Петър Берон” № 26

 

47.

„Интегрити кнсултинг” ООД

гр. София, ул. „11-ти август” № 1А

Росен Йорданов  Пашов

48.

“Александър МТВ” ЕООД

обл. Кюстендил, общ. Кюстендил, 2500 Кюстендил,

Сашо Тодоров Зашев

   

ул. „Тинтява” № 13, вх. Г, ап. 1

 

49.

ЕТ „Светослав Илиев - Сийграмс”

обл. Кюстендил, общ. Кюстендил, 2500 Кюстендил,

Светослав Илиев Илиев

   

ул. „Петър Берон” 26

 

50.

ЕТ „Симчо Георгиев - Тедисим”

обл. Кюстендил, общ. Кюстендил, 2500 Кюстендил,

Симчо Нестеров Георгиев

   

ул. Бурин дол  № 6

 

51.

Сдружение „Инициатива за Кюстендил”

обл. Кюстендил, общ. Кюстендил, 2500 Кюстендил,

Славчо Крумов Керелски

   

ул. Цар Освободител № 189

 

52.

„Ками - 93” ЕООД

обл. Кюстендил, общ. Кюстендил, 2500 Кюстендил,

Снежанка Райчова Георгиева

   

кв. Запад, бл. 81, вх. Б

 

53.

Ровена” ЕООД

обл. Кюстендил, общ. Кюстендил, 2500 Кюстендил,

Стефан Емилов Венчев

   

ул. „Стефан Караджа” № 25

 

54.

«Борислав Гогов – БАС – Снежанка Гогова»

обл. Кюстендил, общ. Кюстендил, 2600 Дупница, ул. „Кирил и Методий” № 32

Стоян Бориславов Гогов

55.

ЕТ „Стоян Чучуков - Хефест”

обл. Кюстендил, общ. Кюстендил, 2500 Кюстендил,

Стоян Божков Чучуков

   

ул. „Ракoвски” № 6, бл. 5, ап. 9

 

56.

”Стратос” ООД

обл. Кюстендил, общ. Кюстендил, 2500 Кюстендил,

Стратимир Ангелов Боянов

   

ул. „Константин Николов” № 4

 

57.

„Стримон Клуб” ООД

обл. Кюстендил, общ. Кюстендил, 2500 Кюстендил,

Теодора Христова Александрова

   

ул. „Цар Симеон I” № 9а

 

58.

Браншови пчеларски съюз Кюстендил

обл. Кюстендил, общ. Кюстендил, 2500 Кюстендил,

Тихомир Стоилов Стоицов

   

ул. „Раковски” № 2

 

59.

„Елит такси” ООД

обл. Кюстендил, общ. Кюстендил, 2500 Кюстендил,

Тони Христов Божилов

   

ул. „Даскал Дамаскин” № 32

 

60.

“Метан” ООД

обл. Кюстендил, общ. Кюстендил, 2500 Кюстендил,

Тошко Александров Ранов

   

ул. „Герена” № 1

 

61.

Агенция за регионално развитие Кюстендил

обл. Кюстендил, общ. Кюстендил, 2500 Кюстендил,

Ясен Георгиев  Ангелов

   

ул. „Демокрация” 44, вх. Б, ет. 2