Skip to main content

Членове на КТПП

Кюстендилска търговско-промишлена палата (КТПП) е сдружение на физически и юридически лица за подпомагане, насърчаване, представителство и защита на техните стопански интереси.

Лицата, които желаят да станат членове на Кюстендилска ТПП, подават Заявление до Управителния съвет

Членовете на Палатата имат право да ползват с предимство и/или на преференциални цени нейните услуги, да участват и/или да инициират организирането и провеждането на мероприятия и дискусии по теми, засягащи стопанските им интереси, да получават информация за дейността на КТПП, да посочват при необходимост членуването си в Палатата и др.

Регистър на членовете на КТПП