Skip to main content

Изложение за туристически и кулинарен обмен в трансграничен регион Кюстендил-Ниш се проведе в гр. Кюстендил

В периода 02-04 юли 2021 г. Кюстендилска търговско-промишлена палата съвместно със Сдружение „Прави корак“, Ниш, Сърбия отбелязаха заключителната фаза от изпълнението на проект „CB007.2.13.085 „Изграждане на капацитет за електронно обучение в туристическия сектор в трансграничния регион“ , съфинансиран от ЕС чрез Interreg-ИПП Програмата за трансгранично сътрудничество България – Сърбия с финално събитие за споделяне на опит и добри практики в областта на туризма.

Вижте цялата новина:

 

Снимки пт събитието:

-2021-
-2021-
-2021-
-2021-
-2021-
-2021-
-2021-
-2021-
-2021-
-2021-

Кюстендилска ТПП и Сдружение Прави корак, Ниш, Сърбия размениха домакинства при провеждане на две съвместни събития в областта на туризма

Кюстендилска търговско-промишлена палата бе домакин на съвместно обучение за развитие на човешките ресурси в туризма на тема „ДОБРИ ПРАКТИКИ В УПРАВЛЕНИЕТО НА УСТОЙЧИВ ТУРИЗЪМ“. Събитието се преведе на 18-19.06.2021 г. в Парк хотел Кюстендил в рамките на проект „CB007.2.13.085  „Изграждане на капацитет за електронно обучение в туристическия сектор в трансграничния регион“ , съфинансиран от ЕС чрез Interreg-ИПП Програмата за трансгранично сътрудничество България – Сърбия.

Участие в двудневното събитие взеха 20 представители на туристически бизнеси от българска и сръбска страна. Обучението стартира със запознаване на  присъстващите с разработеното онлайн обучително съдържание по проекта, насочено към повишаване на капацитета на човешките ресурси в туризма, след което програмата продължи с  представяне на най-добри практики и иновативни решения за развитие и управление на туристическия бизнес.

Целта на обучението бе да събере мениджъри, администратори и собственици на туристически бизнеси от двете страни на границата за изграждане на мрежи и обмен на най-добри практики в управлението на туристическата индустрия в трансграничния регион.

На свои ред Сдружение Прави корак, Ниш, Сърбия бяха домакини на двудневно обучение по проекта, събрало участници от Сърбия и България, което се проведе на 25 и 26 юни в Ниш. През първия ден бяха представени общите черти и специфики в историческото развитие на местните кухни от двете страни на границата. Въпреки че двата региона като характеристики са много сходни, всеки има свои собствени специалитети, които го характеризират и правят разпознаваем не само в региона, но и в света. Традиционната кухня е свързана и с национални обичаи. В заключителната част присъстващите обсъдиха възможното сътрудничество в промоцията на региона и развитието на туристическото предлагане.

Вижте повече тук:

 

Покана за участие в съвместно обучение за развитие на човешките ресурси в туризма на тема „ДОБРИ ПРАКТИКИ В УПРАВЛЕНИЕТО НА УСТОЙЧИВ ТУРИЗЪМ“

eot 1

     Kаним Вас и/или Ваши служители да вземете участие в обучението, което ще се проведе на 18-19 юни 2021 г. в парк хотел Кюстендил, гр. Кюстендил, ул. Калосия № 19 съгласно приложената Проекто-програма на събитието.
     Форматът на обучението е присъствен при спазване на актуални протоколи и мерки за защита от COVID-19. Разходите за храна и кафе-паузи на участниците се поемат изцяло от проекта. Организаторите осигуряват на всеки участник и пакет материали по темата.
За контакт и потвърждение за участие: Е-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., телефон 078 55 13 70, 0886 533 143, 0886 533 414 и/или на място в офиса на проекта в гр. Кюстендил, ул. Цар Освободител № 168, ет. 3.
     Повече информация за проекта може да намерите на официалната интернет страница на проекта: https://etourism-bgrs.com/
Като Ви благодарим предварително за Вашето участие, ще се радваме да бъдем Ваши домакини.
Приложение:
1. Програма на обучението.


С уважение,
ВАНЬО КОСТАДИНОВ
Председател на КТПП

Eлектронно обучение в областта на туризма

eot 1

Кюстендилска търговско-промишлена палата в партньорство със Сдружение Прави корак, Сърбия продължава изпълнението на  проект CB007.2.13.085  „Изграждане на капацитет за електронно обучение в туристическия сектор в трансграничния регион“ , съфинансиран от ЕС чрез Interreg-ИПП Програмата за трансгранично сътрудничество България – Сърбия.

За постигане на главната цел на проекта, а именно да насърчи повишаването на културата на обучение в трансграничния регион чрез установяване и прилагане на съвместни мерки, дейности и механизми в подкрепа на развитието на човешките ресурси в областта на туризма през последните 6 месеца бяха  реализирани едни от основни дейности по проекта, даващи базата за  изграждане на капацитет на човешките ресурси чрез електронно обучение в областта на туризма.

eot 2Съвместно партньорите направиха проучване и в резултата бе събрана богата информация (текст и снимки) за налични традиционни ястия и напитки, и практики за приготвянето им, които са често срещани и традиционни за област Кюстендил в България и района на Ниш, Южна Сърбия, вкл. местни МСП, които предлагат типични храни, ястия и автентична атмосфера.

Изготвените доклади от проучването са основата за изготвянето на Електронна готварска библиотека и Електронна библиотека за напитки, част от платформата "Туризъм Е-обучение", която се разработва от сръбския партньор.

Наред с това КТПП разработи съдържание на 5 модули за електронно обучение по туризъм за повишаване на знанията и практическите умения на човешките ресурси в тази област. Модулите включват съдържание и тестове за самооценка в следните области:

  1. Управление на хотелиерството
  2. Управление на ресторант
  3. Управление на храни и напитки
  4. Управление на събития в туризма
  5. Иновативни съвети и практики за управление на бизнеса в областта на туризма

Същите ще бъдат преведени на сръбски и английски език и ще бъдат достъпни на платформа https://etourism-bgrs.com/ до края на месец януари 2021 г.

Документа можете да изтеглите от тук:

Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на Кюстендилска търговско-промишлена палата и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.

ПОКАНА за участие в кръгла маса по проект "ДИГИТАЛНИ МСП - Стимулиране приноса на МСП в реализирането на политиките за дигитализиране на икономиката"

 Digitalizacia header

Проект "ДИГИТАЛНИ МСП - Стимулиране приноса на МСП в реализирането на политиките за дигитализиране на икономиката" - BG05SFOP001-2.009-0002-C01, по оперативна програма "Добро управление"

ПОКАНА

за участие в кръгла маса

по проект "ДИГИТАЛНИ МСП - Стимулиране приноса на МСП в реализирането на политиките за дигитализиране на икономиката" - BG05SFOP001-2.009-0002-C01, по оперативна програма "Добро управление"

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Кюстендилска търговско-промишлена палата има удоволствието да Ви покани да вземете участие в дискусионен форум по проект "ДИГИТАЛНИ МСП - Стимулиране приноса на МСП в реализирането на политиките за дигитализиране на икономиката" - BG05SFOP001-2.009-0002-C01, по оперативна програма "Добро управление" на Българската търговско-промишлена палата, който се изпълнява съвместно с регионалните търговско-промишлени палати.

Целта на проекта е да се насърчи участието на малкия и средния бизнес, както и на структурите на гражданското общество в провеждането и мониторинга на политиките, свързани с дигитализацията на икономиката и електронното управление.

Ще обсъдим заедно подготвения инструментариум и препоръки за по-активно прилагане на електронните услуги, за цифровизацията на бизнеса и за перспективите за по-широко въвеждане на електронното управление.

Дискусията ще се проведе на 27.11.2019 г. от 15,30 часа в конферентната зала на ПИ ЕМ Консултинг ЕООД, находяща се в гр. Кюстендил, ул. Цар Освободител № 168, ет. 3.

Моля, потвърдете Вашето участие на имейл: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; тел. 078 55 13 70.