Skip to main content

Запознайте се с последните новини от Кюстендилска ТПП, Кюстендилски регион и др.

Кюстендилска търговско-промишлена палата отчете дейността си за първото шестмесечие на 2024 г.

viber изображение 2024 07 15 12 21 40 859На 12.07.2024 г. Кюстендилска търговско-промишлена палата проведе Общо събрание на членовете на сдружението, на което беше представен отчета за дейността за първото шестмесечие на 2024 година, както и бяха очертани насоките за дейността до края на годината.

Гости на събранието бяха кметът на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов, председателят на Общински съвет-Кюстендил Димитър Велинов, ректорът на Тракийски университет Стара Загора проф. Добри Ярков, проф. Дарина Заимова – заместник–ректор по научноизследователска и международна дейност и д-р Здравко Тодоров – главен мениджър на университета, Николай Златарски – народен представител от ПП ДПС, Димчо Димов – народен представител от ПП Възраждане, както и  други представители на партньорски организации.

Участие в Общото събрания взеха и членове на Клуб Приятели на Кюстендил към КТПП.

При отчета за дейността главният секретар на Палатата Йордан Беловодски припомни по-важните събития, които бяха проведени от началото на годината –  форуми, кръгли маси, дискусии и срещи по теми, актуални за бизнеса и важни за развитието на Кюстендил и региона. Бе отчетена и работата, свързана с административното обслужване на бизнеса, като членовете на КТПП получават редовно разнообразна информация, участват в кръгли маси и дискусии по въпроси, свързани с икономическото състояние на региона и страната и имат право да правят предложения за законодателни промени.

Г-н Беловодски постави акцент върху дейността и постигнатите резултати по направление „Засилване на сътрудничеството с местните и държавни власти и  други организации за подпомагане на социално-икономическото развитие на Кюстендил и региона“. Като много успешни бяха отчетени създаденото партньорство между Палатата и Тракийски университет Стара Загора и учредяването на Клуб Приятели на Кюстендил към КТПП, като присъстващите на събранието бяха запознати с последните инициативи на Палатата и Клуба.

Събранието продължи с доклад на Председателя на Палатата Ваньо Костадинов, който запозна присъстващите с предложенията за дейността на КТПП до края на настоящата година, насочени към още по-засилено сътрудничество с местни и държавни власти и други организации и реализиране на дейности в подкрепа на бизнеса. Акцентирано беше и върху популяризирането на инвестиционния потенциал на региона.

Г-н Костадинов подчерта успешното сътрудничество с Община Кюстендил, Общински съвет Кюстендил, Областната управа и им благодари за съвместната работа, която е в полза на бизнеса, но също има и широк социален ефект. Той отправи и специални благодарности към уважилите събитието проф. Добри Ярков и неговия екип за установеното партньорство, като изказа своята увереност, че то ще бъде катализатор за много полезни инициативи за града и областта.

От своя страна присъстващите и гости на събранието изразиха благодарности и поздравления към ръководството и екипът на Палатата за полезната и резултатна работа.

Събранието приключи с официална бизнес вечеря, в която взеха участие както членовете на сдружението и Клуб Приятели на Кюстендил, така и гостите, които в приятна обстановка продължиха обмяната на идеи и бизнес контакти.

viber  2024-07-15 12-18-34-
viber  2024-07-15 12-21-40-
viber  2024-07-15 12-21-40-
viber  2024-07-15 12-21-41-
viber  2024-07-15 12-21-41-
viber  2024-07-15 12-21-41-

Работна визита и дарение от Тракийски университет със съдействието на КТПП

viber изображение 2024 07 12 14 37 33 399Със съдействието на Кюстендилска търговско-промишлена палата и Община Кюстендил, Тракийски университет Стара Загора дари на МБАЛ „Д-р  Никола Василиев“ легла, оборудване, консумативи и др. за откриване на ново отделение в местната болница.

Дарението бе официално обявено пред медиите след проведена работна среща на Ректора на Тракийския университет проф. д-р Добри Ярков с Председателя на Кюстендилска търговско-промишлена палата Ваньо Костадинов, Кмета на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов, председателя на Общински съвет Димитър Велинов  и изпълнителния директор на МБАЛ "Д-р Никола Василиев" Димитър Стоилов.

„Партньорството между Община Кюстендил, Търговско-промишлената палата, МБАЛ „ Д-р Никола Василиев“ и Тракийски университет, вече дава добри резултати“, заяви кметът инж. Огнян Атанасов. Той подчерта, че активно се  работи в различни направления и се задълбочава сътрудничеството в сферите на образованието, здравеопазването и обучението на студенти.

проф. д-р Добри Ярков от своя страна посочи, че  „триъгълника наука- бизнес- образование в Кюстендил вече успешно се реализира“. „Тук работим заедно по проекти в научно-развойната дейност, а с Търговско-промишлената палата залагаме бизнес модели.“, отбеляза проф. Ярков.

По покана на г-н Ваньо Костадинов визитата на представителите на старозагорското висше учебно заведение ще продължи с участието им в Общото събрание на Кюстендилска ТПП, съвпадащо с 25-годишнината от учредяването на Палатата.

 

Кюстендилската палата подкрепи инициативата на г-жа Любов Миронова, член на Клуб „ПРИЯТЕЛИ НА КЮСТЕНДИЛ“ към КТПП


449194821 10234242863150883 4952955122565498666 nЗа Кюстендилската палата е удоволствие да сподели и подкрепи инициативата на г-жа Любов Миронова, член на Клуб „ПРИЯТЕЛИ НА КЮСТЕНДИЛ“ към КТПП, благодарение на която Народно читалище "Светлина - 1913" в с. Раждавица ще има свой детски отдел за книги, като инициативата се случва с дарения на средства и книги от нейни ученици от Училището за съзнателни родители и дарители.

Откриването ще се състои на 5 юли 2024 г., петък, от 11:00 часа в село Раждавица.

Помещението в читалището, което доскоро е използвано като кабинет, е обновено и оборудвано с нови мебели, а библиотеката вече разполага с хиляди подбрани книги, подходящи за деца от 4 до 12-годишна възраст.

Стени на новото пространство са украсени с жизнерадостни постери, дарени от талантливата художничка Петя Константинова.

Този проект е продължение на книгата на Любов Миронова „Пътеводител в света на приказките - как да подберем и поднесем приказка на деца от 0 до 12 г.“, както и на 108-те приказки за деца от поредицата „Бонбончо“.

Инициативата се осъществява със съдействието на Община Кюстендил и Регионална библиотека „Емануил Попдимитров“ - град Кюстендил и с удоволствие ще бъде подкрепена и от Кюстендилска търговско-промишлена палата, която ще дари средства за обогатяване на библиотечния фонд.

 

 

Разширяване и задълбочаване на партньорството между Кюстендилската палата и МБАЛ Д-р Никола Василиев град Кюстендил

Днес, 26.06.2024 г. бе проведена работна среща между Изпълнителния директор на МБАЛ Д-р Никола Василиев град Кюстендил – г-н Димитър Стоилов и ръководството на Кюстендилска търговско-промишлена палата в лицето на Председателя на Кюстендилска търговско-промишлена палата – г-н Ваньо Костадинов и г-н Йордан Беловодски – гл. секретар на КТПП.

Срещата бе инициирана от Палатата в продължение на набелязаните мерки по Приоритет 4 – Здравеопазване и приета с готовност от страна на Изпълнителния директор на болницата.

На срещата представителите на КТПП предоставиха на Директора документ, обобщаващ всички конкретни предложения на Клуб „Приятели на Кюстендил“ към Палатата  за развитието на здравеопазването в Кюстендил в резултат от проведените дискусии и тематични работни срещи през последните месеци.

Изразено бе общото виждане, че местната болница и Палатата имат припокриващи се гледни точки по темите за подобряване на материално-техническата база и привличането, задържането и развитието на млади здравни специалисти.

В тази връзка беше договорено организирането на  работна среща на ръководството на МБАЛ Д-р Никола Василиев град Кюстендил с членове на Клуб Приятели на Кюстендил от ресор Здравеопазване, на която да бъдат обсъдени краткосрочни и дългосрочни инициативи по предложенията за развитието на сектора.

В края на срещата бе изразена готовност за разширяване и задълбочаване на партньорството между Палатата и Болницата в интерес на местното социално-икономическо развитие, като КТПП и Клуб Приятели на Кюстендил се ангажират да оказват съдействие при реализиране на бъдещи инициативи и проекти на здравното заведение, насочени към подобряване на предоставяните медицински услуги.

Следете интернет страницата на КТПП за бъдещи съвместни кампании между двете организации.

1 2

 

Кюстендилска търговско-промишлена палата подписа Меморандум за разбирателство с Тракийски университет

DSC 0825Кюстендилска търговско-промишлена палата и Тракийски университет подписаха Меморандум за разбирателство. Под документа подписите си поставиха ректорът на Университета – проф. Добри Ярков и председателят на Палатата – Ваньо Костадинов. Меморандумът предвижда насърчаване сътрудничеството между двете организации при разработване на съвместни проекти, обмен на добри практики, създаване на мрежи за устойчиво сътрудничество, взаимна подкрепа за подготовката на семинари, конференции, работни групи и др. 

Участие в работната визита взеха и проф. Дарина Заимова – заместник-ректор по научноизследователска и международна дейност, д-р Здравко Тодоров – главен мениджър на университета, Олег Стоилов – председател на Търговско-промишлена палата – Стара Загора и главният секретар на КТПП Йордан Беловодски.

В рамките на срещата представителите на двете партньорски институции изразиха твърдото си убеждение, че съвместната работа, обмена на добри практики и ноу-хау и участието в общи инициативи ще бъдат от полза и за двете организации.

По време на визитата гостите разгледаха с интерес модерния Академичен информационен център на университета и останаха впечатлени от възможностите за провеждане на различни по мащаб и характер събития в него.

Обсъдени бяха и възможностите, които предоставя филиала на университета в Кюстендил. В тази връзка бе постигната договореност между двете страни за общи действия по търсене на подходящи материално-технически бази в града и региона, в т.ч. и производствени бази за практика, които да обезпечават обучението по специалности, търсени от бизнеса на местно ниво.

Проф. Ярков прие с готовност поканата, отправена от Председателя на Кюстендилската палата за реализиране на тази първа съвместна инициатива в краткосрочен план, която ще спомогне за чувствително увеличаване на броя на студентите и разширяване обхвата на предоставяното обучение на квалифицирани кадри за бизнеса и администрацията, отчитащо спецификата на местната и регионална икономика.  

Визитата приключи с посещение в емблематичния за старозагорското висше училище Музей на коня и конния спорт.

DSC
DSC
DSC
DSC