Skip to main content

Eлектронно обучение в областта на туризма

eot 1

Кюстендилска търговско-промишлена палата в партньорство със Сдружение Прави корак, Сърбия продължава изпълнението на  проект CB007.2.13.085  „Изграждане на капацитет за електронно обучение в туристическия сектор в трансграничния регион“ , съфинансиран от ЕС чрез Interreg-ИПП Програмата за трансгранично сътрудничество България – Сърбия.

За постигане на главната цел на проекта, а именно да насърчи повишаването на културата на обучение в трансграничния регион чрез установяване и прилагане на съвместни мерки, дейности и механизми в подкрепа на развитието на човешките ресурси в областта на туризма през последните 6 месеца бяха  реализирани едни от основни дейности по проекта, даващи базата за  изграждане на капацитет на човешките ресурси чрез електронно обучение в областта на туризма.

eot 2Съвместно партньорите направиха проучване и в резултата бе събрана богата информация (текст и снимки) за налични традиционни ястия и напитки, и практики за приготвянето им, които са често срещани и традиционни за област Кюстендил в България и района на Ниш, Южна Сърбия, вкл. местни МСП, които предлагат типични храни, ястия и автентична атмосфера.

Изготвените доклади от проучването са основата за изготвянето на Електронна готварска библиотека и Електронна библиотека за напитки, част от платформата "Туризъм Е-обучение", която се разработва от сръбския партньор.

Наред с това КТПП разработи съдържание на 5 модули за електронно обучение по туризъм за повишаване на знанията и практическите умения на човешките ресурси в тази област. Модулите включват съдържание и тестове за самооценка в следните области:

  1. Управление на хотелиерството
  2. Управление на ресторант
  3. Управление на храни и напитки
  4. Управление на събития в туризма
  5. Иновативни съвети и практики за управление на бизнеса в областта на туризма

Същите ще бъдат преведени на сръбски и английски език и ще бъдат достъпни на платформа https://etourism-bgrs.com/ до края на месец януари 2021 г.

Документа можете да изтеглите от тук:

Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на Кюстендилска търговско-промишлена палата и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.