project culture tourism logo 448Проект CB006.2.23.044 

ТУРИЗЪМ, БЛАГОПРИЯТСТВАЩ КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО
В ТРАНСГРАНИЧЕН РЕГИОН БЪЛГАРИЯ-МАКЕДОНИЯ

banner ct bg mk

Успешно заврши прекуграничниот информационен и дискусионен форум во Куманово

 

 

УСПЕШНО ЗАВРШИ ПРЕКУГРАНИЧНИОТ ИНФОРМАЦИОНЕН И ДИСКУСИОНЕН ФОРУМ ВО КУМАНОВО
“Culture heritage-friendly tourism in the CB area – challenges and opportunities“
во рамки на ЕУ проектот CB006.2.23.044

Фондација за развој на мали и средни претпријатија во партнерство со Индустриско – трговската комора на Ќустендил во рамки на проектот “ТУРИЗАМ КОЈ ПРИДОНЕСУВА ЗА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО ВО ПРЕКУГРАНИЧНИОТ РЕГИОН БУГАРИЈА – МАКЕДОНИЈА” (No CB006.2.23.044) – “A CULTURE HERITAGE-FRIENDLY TOURISM IN CROSS-BORDER REGION BULGARIA – MACEDONIA”, успешно го завршија меѓуграничниот форум кој се оддржа во ресторан Грација, Куманово, на ден 10 и 11 септември 2020 година.

На меѓуграничниот форум кој траеше два дена учество земаа преку 50 учесници од македонска и бугарска страна, поточно околу 35 учесници од македонска страна и 15-тина учесници од бугарска страна.
Имаше навистина голем интерес за присаство на овој прекуграничен форум.

Форумот даде акцент на развојот на туризмот и потенцијалите на културното наследство во прекуграничниот регион. Се презентираа интересни теми и дискусии во делот на развојот и зачувување на културното наследство во прекуграничниот регион на Бугарија и Македонија.

Инаку настанот беше проследен со квалитетна on – line видео конференциска врска каде учесниците од двете земји постојано се гледаа меѓусебно и дискутираа за сите интересни теми на форумот.
Воедно од страна на учесниците на форумот постојано беа следени сите презентации преку on – line врска. Форумот беше организиран на многу професионален начин.

Continue Reading

НУ Музеј Куманово-Достапни виртуелни тури за постојаната музејска поставка и за локалитетот Кокино

Националната установа Музеј Куманово во овој период на ограничени
масовни посети нуди виртуелни тури за постојната музејска поставка и
за локалитетот Кокино, информираа денеска надлежните од установата.
Виртуелните тури се реализираат во рамки на проектот што го
спроведува Фондацијата за развој на мали и средни претпријатија кој
се спроведува во рамки на меѓуграничен регион со Бугарија и кој има
за цел промоција на културното наследство.

muze kumanovo za mia 774x470

*Куманово,14 септември 2020 (МИА)* – Националната установа Музеј
Куманово во овој период на ограничени масовни посети нуди виртуелни тури
за постојната музејска поставка и за локалитетот Кокино, информираа
денеска надлежните од установата. Виртуелните тури се реализираат во
рамки на проектот што го спроведува Фондацијата за развој на мали и
средни претпријатија кој се спроведува во рамки на меѓуграничен регион
со Бугарија и кој има за цел промоција на културното наследство.

Во проектот учествуваат и кустоси од музејот кои преку текстови,
фотографии помагаат да се збогати виртуелната тура и за постојната
музејска поставка и за локалитетот Кокино. Археологот Дејан Ѓорѓиевски
од НУ Музеј Куманово, вели дека на овој начин кумановскиот музеј го
следи трендот кој го поставија светските музеи од почетокот на
пандемијата и кои на посетителите во време на ограничени посети поради
Ковид 19 им нудат виртуелни тури.

– Мислам дека се многу корисни за граѓаните, наидовме на голем број
позитивни коментари, не знам дали во Македонија постојат објекти од
културно историско значење кои што се снимени на ваков начин
и се достапни за граѓаните, но е многу корисно што линковите за
виртуелни посети на Кокино и на музеј Куманово се веќе достапни, па така
можат и странците пред да дојдат кај нас да бидат подготвени, да ги
разгледат, да знаат што гледаат, изјави Ѓорѓиевски.

Тој се надева дека музејот ќе продолжи да реализира вакви проекти кои ќе
помогнат да се дигитализира културното населство во државата. Според,
него, иако има и центар за дигитализација и стратегија, многу малку е
направено во државата за дигитализација на културното наследство и
потребно е да се спроведуваат вакви проекти за да се промовира
културното наследство. ам/бк/

Страницата може да ја најдете на следниот линк:https://mia.mk/nu-muze-kumanovo-dostapni-virtuelni-turi-za-posto-anata-muze-ska-postavka-i-za-lokalitetot-kokino/?fbclid=IwAR2ilHAZ2dd0AKKDu5lOqLKtXK4sM-X2aGqZ2FDFuJ5Vgt84I3fLmSB0PRs mia

Виртуелни тури за музејската поставка во Куманово и локалитетот Кокино

Виртуелни тури за музејската поставка во Куманово и локалитетот Кокино

 

 Музеј Куманово нуди виртуелни тури за постојаната музејска поставка и локалитетот Кокино.

Во време на пандемија, кога се оневозможени масовните посети на културно-историските локации, дигитализацијата на културното наследство беше една од првите и најважните работи кои беа препорачани од Меѓународниот совет на музеите и УНЕСКО.

- Музеј Куманово имаше среќа да биде вклучен во проект на Фондација за развој на мали и средни претпријатија, кој се однесува за туризмот во објекти на културно наследство и во чии што рамки беа изготвени и виртуелните тури. Турите нудат разглед на сите одделенија на поставката и на локалитетот Кокино, со пропратен текст за најважните точки во турата, - соопштуваат од Музеј Куманово.

Виртуелните тури се бесплатни и може да се видат на следните линкови:
 
 
http://tours.rcku.org.mk/eu/Muzej-Kumanovo/

 
http://tours.rcku.org.mk/eu/Kokino/

Страницата може да ја најдете на следниот линк: https://kumanovonews.mk/vesti/virtuelni-turi-za-muzejskata-postavka-vo-kumanovo-i-lokalitetot-kokino kunews l3

Туристичка промоција на културното наследство на прекуграничниот регион на Куманово и Ќустендил

Туристичка промоција на културното наследство на прекуграничниот регион на Куманово и Ќустендил

 

Меѓуграничен форум за промоција на културното наследство во прекуграничниот регион на Бугарија и Македонија, во организација на Фондација за развој на мали и средни претпријатија и Индустриско – трговската комора на Ќустендил, се одржа во Куманово.

 На онлајн форумот кој траеше два дена учество земаа преку 50 учесници од македонска и бугарска страна, кои презентираа интересни теми и дискусии во делот на развојот и зачувување на културното наследство во прекуграничниот регион.

- Меѓуграничниот форум максимално допринесе за подобрување на информираноста и знаењата на локалните и регионалните туристички и културни заедници, што пак од друга страна се фокусира на размена на искуство и знаење помеѓу туристичките оператори, културните институции и локалните и регионалните власти од прекуграничниот регион за активности од областа на развој на туризмот и културното наследство - истакна координаторот на проектот, Димитар Ташевски.

На форумот се презентираа промотивните видео спотови изработени во рамки на проектот, а беа прикажани иновативните виртуелни тури на културно историските обележја.

- Сето ова беше проследено со големо воодушевување и восхитување од страна на учесниците на форумот за сите овие изработени материјали и иновативни алатки кои во иднина ќе послужат за реална промоција на културното наследство во регионот и развојот на туризмот, - додава Ташевски.

 Меѓуграничниот форум е во рамки на проектот „Туризам кој придонесува за културното наследство во прегуграничниот регион Бугарија - Македонија„, кој е финсиран од Европската Унија.

Страницата може да ја најдете на следниот линк: https://kumanovonews.mk/vesti/turisticka-promocija-na-kulturnoto-nasledstvo-na-prekugranicniot-region-na-kumanovo-i-custendil kunews l3

Важно:   Тази уеб проектна секция е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програма Interreg - ИПП за трансгранично сътрудничество България-Бивша Югославска Република Македония, CCI No 2014TC16I5CB006. Съдържанието на проектната секция е отговорност единствено на Кюстендилска търговско-промишлена палата и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.

CB006

Финансиране на проекта: Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програма Interreg - ИПП за трансгранично сътрудничество България-Бивша Югославска Република Македония.

CB006