project culture tourism logo 448Проект CB006.2.23.044 

ТУРИЗЪМ, БЛАГОПРИЯТСТВАЩ КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО
В ТРАНСГРАНИЧЕН РЕГИОН БЪЛГАРИЯ-МАКЕДОНИЯ

banner ct bg mk

СРЕЩИ ЛИЦЕ В ЛИЦЕ МЕЖДУ ПАРТНЬОРИ ПО ПРОЕКТА И РЕГИОНАЛНА И МЕСТНА ВЛАСТ ЗА ОБСЪЖДАНЕ НА УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ И ВАЛОРИЗИРАНЕ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО В РЕГИОНА

Проведени 4 (четири) еднодневни срещи лице в лице в допустимия регион на БГ-МК между партньори по проекта и регионална и местна власт, както следва:

  • Център за развитие на Североизточен район за планиране на 01 юни 2020 г. в Куманово, Северна Македония- PP2
  • Фондация за култура и спорт на 04 юни 2020 г. в Куманово, Северна Македония -PP2

image003 image002

  • Област Кюстендил на 02 октомври 2020 г. в Кюстендил, България - PP1
  • Община Кюстендил на 05 октомври 2020 г. в Кюстендил, България - PP1

image004 image005

Един от основните въпроси на срещите беше свързан с устойчивото развитие и валоризиране на културното наследство в региона чрез използване на специализирани подходи, методи и техники за неговото опазване, туристическа интерпретация и използване, определени в стратегическите документи, разработени по проекта.

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ТРАНСГРАНИЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА „ТУРИЗЪМ С ГРИЖА ЗА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО НА ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН – УНИКАЛЕН РЕСУРС ЗА СЪВМЕСТНА ТУРИСТИЧЕСКА ИНТЕРПРЕТАЦИЯ И ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО“

     УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, Във връзка със заключителната фаза на проект CB006.2.23.044 „ТУРИЗЪМ, БЛАГОПРИЯТСТВАЩ КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО В ТРАНСГРАНИЧЕН РЕГИОН БЪЛГАРИЯ-МАКЕДОНИЯ“, съфинансиран от ЕС чрез Interreg-ИПП Програмата за трансгранично сътрудничество България – Македония, Кюстендилска търговско-промишлена палата в качеството си на Водещ партньор по проекта организира Заключителна трансгранична конференция на тема „Туризъм с грижа за културното наследство на трансграничния регион – уникален ресурс за съвместна туристическа интерпретация и оползотворяване на културното наследство“. Целта на събитието е да представи изпълнението на проекта с неговите основни цели, дейности и резултати, както и да даде широко поле за дискусия относно възможностите за оползотворяване на културното наследство като ключов ресурс за съвместна туристическа интерпретация и развитие на културен туризъм в целевия трансграничен регион, срещайки знанията и опита на представители от Кюстендилска област и Североизточния регион на Р Северна Македония, работещи в областта на развитието на туризма и културното наследство.
Заключителната конференция ще се проведе на 7-8 октомври 2020 г. в конферентната зала на Парк-хотел Кюстендил, намиращ се в гр. Кюстендил, ул. „Калосия“ № 19, съгласно приложената Проекто-програма на събитието.
     Форматът на конференцията е присъствен от двете страни на границата с общи онлайн дискусионни сесии при спазване на протоколи и мерки за защита от COVID-19. Разходите за храна и кафе-паузи на участниците се поемат изцяло от проекта. Организаторите осигуряват на всеки участник и материали за събитието.
За контакт и потвърждение за участие: Е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., телефон 078 55 13 70, 0886 533 143 и/или на място в офиса на проекта в гр. Кюстендил, ул. Цар Освободител № 168, ет. 3.
     Повече информация за проекта може да намерите на официалната интернет страница на проекта: https://www.cci-kn.org/index.php/bg/kulturen-turizam
Като Ви благодарим предварително за Вашето активно участие, ще се радваме да разпространение на поканата и сред други заинтересовани страни, за които темата представлява интерес.
     Приложение: 1. Програма на събитието:


С уважение,
ВАНЬО КОСТАДИНОВ
Председател на КТПП

Обучение на тема „Дейности в туристическия бизнес, благоприятстващи културното наследство “ бе организирано на 17-18.09.2020 от Кюстендилска ТПП

28 Септември 2020

Кюстендилска търговско-промишлена палата в партньорство с Фондация за развитие на МСП, Куманово, Македония бяха домакини на съвместен трансгранично обучение на тема „Дейности в туристическия бизнес, благоприятстващи културното наследство“.

Събитието се преведе на 17-18.09.2020 г. в рамките на проект „Туризмът, допринасящ за културното наследство в граничния регион БЪЛГАРИЯ - МАКЕДОНИЯ“ (№ CB006.2.23.044), съфинансиран от ЕС чрез  Interreg-ИПП Програмата за трансгранично сътрудничество България – Македония.

В обучението, което продължи два дни, участваха 20 участници от българска и македонска страна. Обучението бе насочено към предоставяне на изпитани методи за подпомагане на туристическия бизнес, който се интересува от въвеждането или развитието на нови дейности, благоприятстващи културното наследство в региона, като основа за развитие на туристическия бизнес или като източник на създаване на нови продукти и услуги.

Туристическият сектор се разглежда като потенциален двигател за растеж и от двете страни на границата. Българо-македонският трансграничен район се радва на забележително културно наследство, което може да бъде един от стратегическите фактори за устойчиво развитие на туризма.

Ето защо в началото на обучението присъстващите се запознаха с културният туризъм в съвременния глобален и национален контекст, както и бе направен анализ на системата от ресурси на трансграничния район за развитие на културен туризъм.

По време на основната част  бяха представени и дискутирани съвременни подходи за развитието на конкурентен културен туризъм в следните направления: планиране, интегрирано управление на туристическата дестинация, оценка на поемната способност на дестинациите, креативен маркетинг и др.

В условията на COVID-19 обучението бе проведено чрез онлайн трейнинг панели, където участници от двете страни наблюдаваха и дискутираха заедно подготвените презентации от лекторите. Бяха представени и интересни практически примери по темата.

На събитието присъстваха представители от Кюстендил и Североизточния регион, работещи в областта на развитието на туризма и културното наследство -  представители на хотели, ресторантьори, туроператори, екскурзоводи към музеи, и други организации / институции, които осъществяват дейности в областта на развитието на туристическата индустрия.

Лекторите на събитието, с богат  опит в областта на туризма и интерпретирането на културното наследство, през цялото време инициираха дискусии и обмен на опит и знания между участниците от двете страни на границата и отговаряха на всички въпроси с конкретни примери и добри практики.

Трансграничното обучение допринесе за изграждане на капацитет и подобряване на знанията и практическите умения на човешките ресурси в туристическата индустрия за прилагане на интегриран подход към опазването и валоризацията на културното наследство и внедряване на нови дейности в техния бизнес, базирани на атрактивна за гостите и туристите интерпретация на това наследство.

Вижте публикацията:

https://balkanite.net/index.php/bg/bussines/1679-17-18-09-2020

Кюстендилска търговско-промишлена палата в партньорство с Фондация за развитие на МСП, Куманово, Македония бяха домакини на съвместен трансграничния форум на тема „Туризъм, благоприятстващ културното наследсво в трансграничен регион "

Септември 23, 2020


IN CROSS-BORDER REGION BULGARIA –MACEDONIA

Кюстендилска търговско-промишлена палата в партньорство с Фондация за развитие на МСП, Куманово, Македония бяха домакини на съвместен трансграничния форум на тема „Туризъм, благоприятстващ културното наследство в трансграничен регион - предизвикателства и възможности“.

Събитието се преведе на 10-11.09.2020 г. в рамките на проект „Туризмът, допринасящ за културното наследство в граничния регион БЪЛГАРИЯ - МАКЕДОНИЯ“ (№ CB006.2.23.044), съфинансиран от ЕС чрез  Interreg-ИПП Програмата за трансгранично сътрудничество България – Македония.

В трансграничния форум, който продължи два дни, участваха над 50 участници от македонска и българска страна. Акцентът във форума бе развитието на туризма и потенциала на културното наследство в трансграничния регион. Бяха представени интересни теми и дискусии в областта на развитието и опазването на културното наследство в трансграничния регион на България и Македония в контекста на възможностите за развитие на туризма от двете страни на границата.

В условията на COVID-19 форумът бе проведен чрез онлайн дискусионни панели, където участници от двете страни наблюдаваха заедно подготвените презентации от лекторите  и обсъждаха всички интересни теми на форума.

На събитието присъстваха представители от Североизточния регион и Кюстендилска област, работещи в областта на развитието на туризма и културното наследство, представители на общините от трансграничния регион, центрове за развитие на туризма, представители на музеи и галерии, представители на райони за планиране и камари, организации, работещи в развитието на туризма, и други заинтересовани страни в областта на туризма и културното наследство.

Лекторите на събитието с богат  опит в областта на туризма и културното наследство, г-н Яне Врътески и г-жа Драгана Спасовка) заедно с модератора на събитието (д-р Самоил Малчески) през цялото време инициираха дискусии и обмен на опит и знания между представителите на организации / институции, които осъществяват дейности в областта на развитието на туристическата индустрия, и тези, които работят по опазването и устойчивото използване на културното наследство в трансграничния регион.

Участниците работиха с намерението за активно включване в процеса на устойчиво използване и популяризиране на уникалното културно наследство и туристически потенциал в общия трансграничен регион.

Трансграничният форум допринесе за подобряване на информираността и знанията на местните и регионални туристически и културни общности и власти от трансграничния регион за  възможностите за съвестни мерки в туризма, благоприятстващи културното наследство.

Форумът бе и трибуна за промотиране на създадените по проекта видеоклипове и  виртуални обиколки на културно-историческите забележителности от целевия трансграничен регион – Област Кюстендил и Североизточен регион в Македония, които може да намерите на следните интернет адреси:

https://rcku.org.mk/cultural-heritage/

https://www.cci-kn.org/index.php/bg/kulturen-turizam

Изготвените дигитални инструменти /видео спотове и 360 турове/ бяха приети от присъстващите с голям интерес и оценени като съвременни начини за популяризиране на културното наследство в региона и развитието на туризма.

Вижте публикацията: https://bgpolitika.com/index.php/busines/7790-2020-09-23-15-31-32

Обучение на тема „Дейности в туристическия бизнес, благоприятстващи културното наследство “ бе организирано на 17-18.09.2020 от Кюстендилска ТПП

Септември 28, 2020


Кюстендилска търговско-промишлена палата в партньорство с Фондация за развитие на МСП, Куманово, Македония бяха домакини на съвместен трансгранично обучение на тема „Дейности в туристическия бизнес, благоприятстващи културното наследство“. Събитието се преведе на 17-18.09.2020 г. в рамките на проект „Туризмът, допринасящ за културното наследство в граничния регион БЪЛГАРИЯ - МАКЕДОНИЯ“ (№ CB006.2.23.044), съфинансиран от ЕС чрез  Interreg-ИПП Програмата за трансгранично сътрудничество България – Македония.

В обучението, което продължи два дни, участваха 20 участници от българска и македонска страна. Обучението бе насочено към предоставяне на изпитани методи за подпомагане на туристическия бизнес, който се интересува от въвеждането или развитието на нови дейности, благоприятстващи културното наследство в региона, като основа за развитие на туристическия бизнес или като източник на създаване на нови продукти и услуги.

Туристическият сектор се разглежда като потенциален двигател за растеж и от двете страни на границата. Българо-македонският трансграничен район се радва на забележително културно наследство, което може да бъде един от стратегическите фактори за устойчиво развитие на туризма.

Ето защо в началото на обучението присъстващите се запознаха с културният туризъм в съвременния глобален и национален контекст, както и бе направен анализ на системата от ресурси на трансграничния район за развитие на културен туризъм.

По време на основната част  бяха представени и дискутирани съвременни подходи за развитието на конкурентен културен туризъм в следните направления: планиране, интегрирано управление на туристическата дестинация, оценка на поемната способност на дестинациите, креативен маркетинг и др.

В условията на COVID-19 обучението бе проведено чрез онлайн трейнинг панели, където участници от двете страни наблюдаваха и дискутираха заедно подготвените презентации от лекторите. Бяха представени и интересни практически примери по темата.

На събитието присъстваха представители от Кюстендил и Североизточния регион, работещи в областта на развитието на туризма и културното наследство -  представители на хотели, ресторантьори, туроператори, екскурзоводи към музеи, и други организации / институции, които осъществяват дейности в областта на развитието на туристическата индустрия.

Лекторите на събитието, с богат  опит в областта на туризма и интерпретирането на културното наследство, през цялото време инициираха дискусии и обмен на опит и знания между участниците от двете страни на границата и отговаряха на всички въпроси с конкретни примери и добри практики.

Трансграничното обучение допринесе за изграждане на капацитет и подобряване на знанията и практическите умения на човешките ресурси в туристическата индустрия за прилагане на интегриран подход към опазването и валоризацията на културното наследство и внедряване на нови дейности в техния бизнес, базирани на атрактивна за гостите и туристите интерпретация на това наследство.

Вижте повече: https://bgpolitika.com/index.php/2015-07-30-18-44-12/7796-17-18-09-2020

Важно:   Тази уеб проектна секция е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програма Interreg - ИПП за трансгранично сътрудничество България-Бивша Югославска Република Македония, CCI No 2014TC16I5CB006. Съдържанието на проектната секция е отговорност единствено на Кюстендилска търговско-промишлена палата и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.

CB006

Финансиране на проекта: Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програма Interreg - ИПП за трансгранично сътрудничество България-Бивша Югославска Република Македония.

CB006