project culture tourism logo 448Проект CB006.2.23.044 

ТУРИЗЪМ, БЛАГОПРИЯТСТВАЩ КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО
В ТРАНСГРАНИЧЕН РЕГИОН БЪЛГАРИЯ-МАКЕДОНИЯ

banner ct bg mk

Туристичка промоција на културното наследство на прекуграничниот регион на Куманово и Ќустендил

Туристичка промоција на културното наследство на прекуграничниот регион на Куманово и Ќустендил

 

Меѓуграничен форум за промоција на културното наследство во прекуграничниот регион на Бугарија и Македонија, во организација на Фондација за развој на мали и средни претпријатија и Индустриско – трговската комора на Ќустендил, се одржа во Куманово.

 На онлајн форумот кој траеше два дена учество земаа преку 50 учесници од македонска и бугарска страна, кои презентираа интересни теми и дискусии во делот на развојот и зачувување на културното наследство во прекуграничниот регион.

- Меѓуграничниот форум максимално допринесе за подобрување на информираноста и знаењата на локалните и регионалните туристички и културни заедници, што пак од друга страна се фокусира на размена на искуство и знаење помеѓу туристичките оператори, културните институции и локалните и регионалните власти од прекуграничниот регион за активности од областа на развој на туризмот и културното наследство - истакна координаторот на проектот, Димитар Ташевски.

На форумот се презентираа промотивните видео спотови изработени во рамки на проектот, а беа прикажани иновативните виртуелни тури на културно историските обележја.

- Сето ова беше проследено со големо воодушевување и восхитување од страна на учесниците на форумот за сите овие изработени материјали и иновативни алатки кои во иднина ќе послужат за реална промоција на културното наследство во регионот и развојот на туризмот, - додава Ташевски.

 Меѓуграничниот форум е во рамки на проектот „Туризам кој придонесува за културното наследство во прегуграничниот регион Бугарија - Македонија„, кој е финсиран од Европската Унија.

Страницата може да ја најдете на следниот линк: https://kumanovonews.mk/vesti/turisticka-promocija-na-kulturnoto-nasledstvo-na-prekugranicniot-region-na-kumanovo-i-custendil kunews l3

Прекуграничен информационен и дискусионен форум на 10 и 11 септември ќе се одржи во Куманово

 

“A CULTURE HERITAGE-FRIENDLY TOURISM IN CROSS-BORDER REGION BULGARIA – MACEDONIA” Ref: CB006.2.23.044

Проект: ТУРИЗАМ КОЈ ПРИДОНЕСУВА ЗА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО ВО ПРЕКУГРАНИЧНИОТ РЕГИОН БУГАРИЈА – МАКЕДОНИЈА (CB006.2.23.044)

Interreg – IPA CBC Bulgaria – the former Yugoslav Republic of Macedonia Programme 2014 – 2020 with CCI Number 2014TC16I5CB006

Договор бр.: PD-02-29-165 / 12.07.2019 година

Оддржување на Прекуграничен информационен и дискусионен форум
на 10 и 11 септември 2020 год. во Куманово на тема
“Culture heritage-friendly tourism in the CB area – challenges and opportunities“
во рамки на ЕУ проектот CB006.2.23.044

Фондација за развој на мали и средни претпријатија е во фаза на имплементација на ЕУ проект (меѓуграничен проект) со договор бр. PD-02-29-165 (12.07.2019 – 12.10.2020 год.) и име на проектот “ТУРИЗАМ КОЈ ПРИДОНЕСУВА ЗА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО ВО ПРЕКУГРАНИЧНИОТ РЕГИОН БУГАРИЈА – МАКЕДОНИЈА” (No CB006.2.23.044) – “A CULTURE HERITAGE-FRIENDLY TOURISM IN CROSS-BORDER REGION BULGARIA – MACEDONIA”, финансиран од програмата Interreg – IPA CBC Bulgaria – the former Yugoslav Republic of Macedonia Programme 2014 – 2020 with CCI Number 2014TC16I5CB006.
Проектот се имплементира од страна на Фондација за развој на мали и средни претпријатија Куманово во партнерство со Трговската комора на Ќустендил.
Целта на проектот е да се унапреди соработката меѓу регионалните актери во областа на оддржливиот туризам во прекуграничниот регион на Североисточниот дел од Р. Северна Македонија (6 општини) и областа Ќустендил од Р. Бугарија (9 општини).

Во рамки на проектот на ден 10 септември 2020 година (четврток) во Куманово (ресторан Грација, нас Карпош, град Куманово) со почеток од 9,30 часот ќе започне дводневниот прекуграничен информационен и дискусионен форум на тема “Туризам кој претставува културно наследство во прекуграничниот регион (Македонија – Бугарија) – предизвици и можности“.
Форумот ќе трае два дена, поточно на 10 и 11 септември 2020 година.
Меѓуграничниот форум ќе се фокусира на развојот и потенцијалите на културното наследство во прекуграничниот регион.
Воедно настанот ќе овозможи инволвирање на претставници на целните групи и други стеикхолдери (засегнати страни кои работат во делот на развој на туризам и културното наследство или ги тангира оваа проблематика) во имплементација на стратегијата и комуникацискиот план изработени во рамки на проектот.
Настанот ќе биде дел од кампања за размена на искуства и знаења помеѓу претставниците на организации / институции кои ги спроведуваат своите активности во сферата на развој на туристичката индустрија и оние кои работат на зачувување и оддржливо користење на културното наследство во прекуграничниот регион, со цел да добијат нивно активно учество во процес на оддржливо користење и промоција на уникатното културно наследство и туристичките потенцијали во заедничкиот регион.
Преку организација на заеднички настани и иницијативи во рамки на дводневниот меѓуграничен форум ќе се насочиме кон подобрување на информираноста и знаењата на локалните и регионалните туристички и културни заедници.
Тоа ќе допринесе кон размена на зајакнато искуство и знаење помеѓу туристичките оператори, културните институции и локалните и регионалните власти од прекуграничниот регион за активности од областа на развој на туризмот и културното наследство.

На настанот се очекува да присуствуваат 25 учесници од македонска страна, додека 15-те учесници од бугарска страна ќе бидат поврзани преку директна видео конференциска врска што ќе овозможи постојано да се гледаат учесниците од двете страни (двете земји), учесници на форумот.
Поради состојбата со пандемијата COVID 19, форумот ќе го држиме со физичко присаство само на македонските учесници (запазени сите потребни протоколи за COVID 19 пропишани од страна на Министерство за здравство на Р. Северна Македонија), додека учесниците од Р. Бугарија ќе бидат присатни on- line преку видео конференциска врска.

На меѓуграничниот форум очекуваме да се пријават и да бидат присатни претставници од релеванти институции кои ги тангира развојот и промоцијата на туризмот и културното наследство во регионот, организации кои работат на оваа поле, невладини организации, менаџери на тур оператори / туристички агенции, претставници од институции за култура, претстваници од хотели и ресторани, претставници од Музеи, плански региони, комори, мали и средни претпријатија, занаетчии, претставници од општини и други засегнати страни.

Доколку сте заинтересирани за учество на меѓуграничниот форум во Куманово (10 и 11 септември 2020 година), Ве молиме да се пријавите што поскоро на следниве е-маили: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. се со цел да Ви испратиме официјална покана со агенда за настанот. Пријавата за форумот може да ја направите и на тел: ++389 78 300 605.
Учество на меѓуграничниот форум е бесплатно.

Ви даваме линк од веб страницата на проектот на која може подетално да се информирате за досегашните активности на проектот “Туризам кој придонесува културното наследство во прекуграничниот регион Бугарија – Македонија“.

Страницата може да ја најдете на следниот линк: https://radiobum.com.mk/forum/.bum s

Продуцирани и изработени 4 промотивни видео спота и развиени 10 виртуелни тури за промоција и валоризација на заедничкото културно наследство преку проектот ,,Туризам кој придонесува за културното наследство во прекуграничниот регион Бугарија-Македонија”

 

“A CULTURE HERITAGE-FRIENDLY TOURISM IN CROSS-BORDER REGION BULGARIA – MACEDONIA” Ref: CB006.2.23.044

Проект: ТУРИЗАМ КОЈ ПРИДОНЕСУВА ЗА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО ВО ПРЕКУГРАНИЧНИОТ РЕГИОН БУГАРИЈА – МАКЕДОНИЈА (CB006.2.23.044)

Interreg – IPA CBC Bulgaria – the former Yugoslav Republic of Macedonia Programme 2014 – 2020 with CCI Number 2014TC16I5CB006

Договор бр.: PD-02-29-165 / 12.07.2019 година

Продуцирани и изработени 4 промотивни видео спота и развиени 10 виртуелни тури за промоција и валоризација на заедничкото културно наследство во таргетираниот прекуграничен БГ-МК регион во рамки на
ЕУ проектот CB006.2.23.044

Фондација за развој на мали и средни претпријатија е во фаза на имплементација на ЕУ проект (меѓуграничен проект) со договор бр. PD-02-29-165 (12.07.2019 – 12.10.2020 год.) и име на проектот “ТУРИЗАМ КОЈ ПРИДОНЕСУВА ЗА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО ВО ПРЕКУГРАНИЧНИОТ РЕГИОН БУГАРИЈА – МАКЕДОНИЈА” (No CB006.2.23.044) – “A CULTURE HERITAGE-FRIENDLY TOURISM IN CROSS-BORDER REGION BULGARIA – MACEDONIA”, финансиран од програмата Interreg – IPA CBC Bulgaria – the former Yugoslav Republic of Macedonia Programme 2014 – 2020 with CCI Number 2014TC16I5CB006.
Проектот се имплементира од страна на Фондација за развој на мали и средни претпријатија Куманово во партнерство со Трговската комора на Ќустендил.
Целта на проектот е да се унапреди соработката меѓу регионалните актери во областа на оддржливиот туризам во прекуграничниот регион на Североисточниот дел од Р. Северна Македонија (6 општини) и областа Ќустендил од Р. Бугарија (9 општини).

“Продуциран и снимен промотивен ТВ видео спот за промоција и валоризација на заедничкото културно наследство во таргетираниот прекуграничен БГ-МК (четири верзии на ТВ видео спотови)”

Во рамки на проектот се изработени одредени алтернативни алатки за промоција и валоризација на културното наследство во целиот прекуграничен регион (североисточен и ќустендилски регион).
Беа развиени детални концепти и планови за продукција на два видео спота “единствено културно наследство на североисточниот регион“ на македонски и англиски јазик.
Воедно други два видео спота на бугарски и англиски јазик беа развиени од страна на бугарскиот партнер, Трговската комора на Ќустендил.

Continue Reading

НУ Музеј Куманово-Достапни виртуелни тури за постојаната музејска поставка и за локалитетот Кокино

Националната установа Музеј Куманово во овој период на ограничени
масовни посети нуди виртуелни тури за постојната музејска поставка и за
локалитетот Кокино, информираа денеска надлежните од установата.
Виртуелните тури се реализираат во рамки на проектот што го спроведува
Фондацијата за развој на мали и средни претпријатија кој се спроведува
во рамки на меѓуграничен регион со Бугарија и кој има за цел промоција
на културното наследство.

Во проектот учествуваат и кустоси од музејот кои преку текстови,
фотографии помагаат да се збогати виртуелната тура и за постојната
музејска поставка и за локалитетот Кокино. Археологот Дејан Ѓорѓиевски
од НУ Музеј Куманово, вели дека на овој начин кумановскиот музеј го
следи трендот кој го поставија светските музеи од почетокот на
пандемијата и кои на посетителите во време на ограничени посети поради
Ковид 19 им нудат виртуелни тури.

– Мислам дека се многу корисни за граѓаните, наидовме на голем број
позитивни коментари, не знам дали во Македонија постојат објекти од
културно историско значење кои што се снимени на ваков начин и се
достапни за граѓаните, но е многу корисно што линковите за виртуелни
посети на Кокино и на музеј Куманово се веќе достапни, па така можат и
странците пред да дојдат кај нас да бидат подготвени, да ги разгледат,
да знаат што гледаат, изјави Ѓорѓиевски.

Тој се надева дека музејот ќе продолжи да реализира вакви проекти кои ќе
помогнат да се дигитализира културното населство во државата. Според,
него, иако има и центар за дигитализација и стратегија, многу малку е
направено во државата за дигитализација на културното наследство и
потребно е да се спроведуваат вакви проекти за да се промовира
културното наследство.

Страницата може да ја најдете на следниот линк: https://a1on.mk/culture/nu-muzej-kumanovo-dostapni-virtuelni-turi-za-postojanata-muzejska-postavka-i-za-lokalitetot-kokino/?fbclid=IwAR02MDPhRcIzj9hbD3To969KjRzqfc1PkidtnTptUCeCjwKflhAfWT-JX1k a1

Развитие на туризъм, благоприятстващ опазването на културното наследство в трансграничен регион България-Македония

Кюстендилска търговско-промишлена палата  в партньорство с Фондация за развитие на малки и средни предприятия Куманово, Македония продължава изпълнението на проект CB006.2.23.044 „Туризъм, благоприятстващ културното наследство в трансграничен регион България-Македония“, съфинансиран от ЕС чрез  Interreg-ИПП Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Македония.

В резултат от две от основните дейности по проекта бяха разработени два базови стратегически документа, имащи за цел да се определи същността, характеристиките и важността на културното наследство в целевия трансграничен регион и да се промотират начините за съвместно му тълкуване и използване.

В рамките на проекта бе разработена Трансгранична стратегия за създаване на среда за развитие на туризъм, подпомагащ опазването на културното наследство, чийто обхват е  трансграничният регион, включващ административната Област Кюстендил от българска страна и Североизточният планов район от северно-македонска страна. Стратегията е насочена към разкриване на особеностите и предпоставките за туризъм, базиран на културното наследство на региона, проучване на възможностите за развитие на този туризъм, както и степента на ползване на обектите на наследството. В този смисъл тя  идентифицира нови модели на реалистични, приложими и щадящи наследството дейности в туристическия сектор. Също така стратегията дефинира мерки за съвместна туристическа интерпретация и ползване на наследството за целите на туризма.

Основавайки се на стратегията бе разработен и нарочен Комуникационният план, който се фокусира върху сътрудничеството и върху елементите и начините на общо туристическо тълкуване и използване на културното наследство в целевия регион. Документът е разработен в съответствие със спецификата на целевите групи за постигане на баланс между интереси, мнения и очаквания по отношение на културното наследство. Комуникационният план предлага конкретни мерки / дейности, които ще позволят главно безпроблемна комуникация между заинтересованите страни, което ще даде възможност за постигане на стратегически цели чрез систематична, последователна и координирана работа в посока налагане на препоръчания интервенционен модел за развитието на културния туризъм в трансграничният регион и прилагането на принципите на тълкуване на наследството във всички нови услуги и продукти, базирани на културата.

Вижте повече на NEWNWEBALKAN5 640

Важно:   Тази уеб проектна секция е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програма Interreg - ИПП за трансгранично сътрудничество България-Бивша Югославска Република Македония, CCI No 2014TC16I5CB006. Съдържанието на проектната секция е отговорност единствено на Кюстендилска търговско-промишлена палата и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.

CB006

Финансиране на проекта: Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програма Interreg - ИПП за трансгранично сътрудничество България-Бивша Югославска Република Македония.

CB006