Skip to main content

ПРИЯТЕЛИ НА КЮСТЕНДИЛ

Клуб „Приятели на Кюстендил“ към Кюстендилска търговско-промишлена палата е учреден на 23 март 2024 г.

Основната цел на Клуба е да подпомага цялостното социално-икономическо развитие на Кюстендил и региона, като осигури гражданско участие във всички сфери на обществения живот.

Една от ключовите му задачи е да популяризира приоритетите за развитие на града и района и въвлича широк кръг от хора в общественополезни каузи.

Членове на Клуба са доказани професионалисти в различни сфери на дейност, с които може да се запознаете тук: