Skip to main content

project culture tourism logo 448Проект CB006.2.23.044 

ТУРИЗЪМ, БЛАГОПРИЯТСТВАЩ КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО
В ТРАНСГРАНИЧЕН РЕГИОН БЪЛГАРИЯ-МАКЕДОНИЯ

banner ct bg mk

Онлайн работна среща за обсъждане на възможностите, които предлага Програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Северна Македония за новия програмен период 2021-2027 г.

През м. април 2022 г . партньорите по проекта проведоха онлайн работна среща за обсъждане на възможностите на Програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Северна Македония 2021-2027 г.

Специално внимание бе обърнато на Интегрираната териториална стратегия, предлагаща интегрирани мерки, които ще бъдат финансирани през новия програмен период

Като организации, които работят за местното икономическо развитие, партньорите дискутираха и възможностите, които предлага стратегията за  подобряване на бизнес средата в региона.

 image001

На 18 март 2022 г. македонския партньор по проекта взе участие в работилница за разработване на Стратегия за развитие на селските райони в Община Куманово

На 18 март 2022 г. македонския партньор по проекта взе участие в работилница за разработване на Стратегия за развитие на селските райони и туризма в Община Куманово. В рамките на дискусиите по време на работната група Димитър Тасевски запозна участниците с разработените материали по проекта като възможност да се мултиплицира избрания подход по проекта към опазването и валоризацията на културното наследство в трансграничния регион като важна предпоставка за повишаване на привлекателността на региона както за инвестиции, така и за изграждане на качествена среда за живот при запазване на регионалната идентичност при разработване на новия стратегически документ на Общината.

 

-13-18-
-13-18-
-13-18-
-13-18-
-13-18-
-13-18-

 

СРЕЩИ С МЕСТНИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН СЪВЕТ НА ОБЩИНА КУМАНОВО ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ И МУЛТИПЛИЦИРАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОЕКТА 2021-2022

След приключване на проекта в поредица срещи с местния икономически и социален съвет на Община Куманово Фондация за развитие на МСП представи разработените по проекта Трансгранична стратегия за създаване на среда за развитие на туризъм, подпомагащ опазването на културното наследство, чийто обхват е  трансграничният регион, включващ административната Област Кюстендил от българска страна и Североизточният планов район от северно-македонска страна и Комуникационният план, който се фокусира върху сътрудничеството и върху елементите и начините на общо туристическо тълкуване и използване на културното наследство в целевия регион. По време на срещите бяха презентирани и виртуалните обиколки за развитие на туризма.

sostanoci-
sostanoci-
sostanoci-
sostanoci-
sostanoci-
sostanoci-
sostanoci-

ТРАДИЦИОННА БЪЛГАРО-МАКЕДОНСКА КУЛТУРНА ВЕЧЕР В КУМАНОВО

На  25 септември 2020 в ресторант Грация, Куманово близо 50 гости имаха възможността да се участват в традиционна българо-македонска културна вечер, в рамките на която бяха представени:

  • Традиционно народно творчество - изпълнение на традиционни песни от североизточния регион и Кюстендилска област;
  • традиционни стари занаяти от трансграничния регион като уникален начин на живот;
  • през традиционната народна кухня и вкуса на здравословната храна към развитието на туристическия бизнес в региона;
  • обличане на булката с песента „ОТВОРЕТЕ ПОРТЕ САМОТВОРКЕ” – представяне на стари традиции и обичаи;
  • Фолклорни традиции от трансграничния регион чрез танци, народни приказки, игри.

kumanovo-
kumanovo-
kumanovo-
kumanovo-
kumanovo-
kumanovo-
kumanovo-
kumanovo-
kumanovo-
kumanovo-
kumanovo-
kumanovo-
kumanovo-
kumanovo-
kumanovo-
kumanovo-
kumanovo-
kumanovo-
kumanovo-
kumanovo-