project culture tourism logo 448Проект CB006.2.23.044 

ТУРИЗЪМ, БЛАГОПРИЯТСТВАЩ КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО
В ТРАНСГРАНИЧЕН РЕГИОН БЪЛГАРИЯ-МАКЕДОНИЯ

banner ct bg mk

СРЕЩИ ЛИЦЕ В ЛИЦЕ МЕЖДУ ПАРТНЬОРИ ПО ПРОЕКТА И РЕГИОНАЛНА И МЕСТНА ВЛАСТ ЗА ОБСЪЖДАНЕ НА УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ И ВАЛОРИЗИРАНЕ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО В РЕГИОНА

Проведени 4 (четири) еднодневни срещи лице в лице в допустимия регион на БГ-МК между партньори по проекта и регионална и местна власт, както следва:

  • Център за развитие на Североизточен район за планиране на 01 юни 2020 г. в Куманово, Северна Македония- PP2
  • Фондация за култура и спорт на 04 юни 2020 г. в Куманово, Северна Македония -PP2

image003 image002

  • Област Кюстендил на 02 октомври 2020 г. в Кюстендил, България - PP1
  • Община Кюстендил на 05 октомври 2020 г. в Кюстендил, България - PP1

image004 image005

Един от основните въпроси на срещите беше свързан с устойчивото развитие и валоризиране на културното наследство в региона чрез използване на специализирани подходи, методи и техники за неговото опазване, туристическа интерпретация и използване, определени в стратегическите документи, разработени по проекта.

Важно:   Тази уеб проектна секция е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програма Interreg - ИПП за трансгранично сътрудничество България-Бивша Югославска Република Македония, CCI No 2014TC16I5CB006. Съдържанието на проектната секция е отговорност единствено на Кюстендилска търговско-промишлена палата и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.

CB006

Финансиране на проекта: Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програма Interreg - ИПП за трансгранично сътрудничество България-Бивша Югославска Република Македония.

CB006