Skip to main content

ВИРТУАЛЕН КЛУБ ЗА МЛАДЕЖКИ БИЗНЕСИНИЦИАТИВИ

ВИРТУАЛЕН КЛУБ ЗА МЛАДЕЖКИ БИЗНЕСИНИЦИАТИВИ към КТПП

изграден по Програма АУПТ - Проект 807034090771

Предлага информационно-консултантски услуги на стартиращи и съществуващи предприемачи.
ВСИЧКИ КОНСУЛТАЦИИ СА БЕЗПЛАТНИ ДО 30.06.2008 г. ЗА БЕНЕФИЦИНЕТИТЕ ПО ПРОЕКТ 807034090771.