Skip to main content

Запознайте се с последните новини от Кюстендилска ТПП, Кюстендилски регион и др.

Работни срещи с общински съветници за обсъждане посоката за развитие на Кюстендил и региона

Kustendil

В периода 01-03 април 2024 г. Кюстендилската търговско-промишлена палата  проведе срещи по групи с общинските съветници в Общински съвет –Кюстендил. От страна на КТПП участие в срещите взеха г-н Ваньо Костадинов – Председател на КТПП, г-н Йордан Беловодски – гл. секретар и представители на Консултативния съвет към Председателя на Палатата.

На срещите представителите на КТПП запознаха общинските съветници с основните приоритети за развитие на Кюстендил и региона, както и с конкретни мерки за тяхната реализация, които бяха допълнени с постъпили от членове на КТПП предложения.

В резултат обхватът на Приоритет 5 Образование бе разширен с включването на мерки, свързани с развитие на спорта и културата, като изграждане на спортна зала в града, подобряване на инфраструктурата на стадиона с цел експлоатацията му като национална спортна база и др.

По отношение на Приоритет 1 акцент бе поставен върху необходимостта от една дългосрочна стратегия за развитие на балнеолечението, стъпвайки на лечебните свойства на минералната вода, която да налага приоритетно Кюстендил като МЕДИКЪЛ център успоредно със СПА туризма.

Трите срещи преминаха в духа на конструктивен диалог и препотвърдиха посоката за развитие на Кюстендил и региона, за която Палатата активно работи.

 
 
  

Учреден бе Клуб „Приятели на Кюстендил“ към Кюстендилска търговско-промишлена палата

viber изображение 2024 03 25 11 23 12 157На 23 март се проведе учредително събрание на Клуб „Приятели на Кюстендил“ към Кюстендилска търговско-промишлена палата. На събитието присъстваха голяма част от членовете на клуба – доказани професионалисти в различни сфери на дейности, с които може да се запознаете на сайта на КТПП: https://www.cci-kn.org/index.php/bg/friends-of-kyustendil

Учредителното събрание бе открито от председателя на Кюстендилска търговско – промишлена палата Ваньо Костадинов. Гости бяха кметът на Кюстендил инж. Огнян Атанасов, областният управител Александър Пандурски, заместник-министърът на културата Чавдар Георгиев и Цветан Симеонов – председател на Българска търговско-промишлена палата. Те направиха приветствие към присъстващите, след което се получи дискусия по различните приоритети, които Кюстендилската ТПП е определила.

viber изображение 2024 03 25 11 23 14 427
📍 Клуб "Приятели на Кюстендил" към КТПП е създаден с цел идейно, методическо и стратегическо подпомагане на териториални и държавни органи и организации, съобразно местните нужди и инициативи.
 
📍 Една от основните цели на Клуба е да популяризира приоритетите за развитие на Кюстендил и региона и въвлича широк кръг от хора в общественополезни каузи.
 
📍 В заключение г-н Костадинов изрази своята убеденост, че само заедно бихме могли да работим за едно по-устойчиво развитие на региона, водени от традициите и миналото на нашия край и устремени към настоящето и перспективите, които то ни носи.
 
 
viber изображение 2024 03 25 11 23 11 813 viber изображение 2024 03 25 11 23 11 137 420357725 122110864730245800 78570874827519493 n

Предложения на Кюстендилска ТПП за основни приоритети за развитие на Кюстендил и региона

2024 03 13 1На 13 март в конферентната зала на Парк хотел „Кюстендил“ се проведе работна среща на членовете на Кюстендилска търговско - промишлена палата. Основната тема бе да се обсъдят и приемат конкретни предложения за реализация на основните приоритети на Кюстендил и региона. Гости на събитието бяха областният управител Александър Пандурски, кметът на Кюстендил – инж. Огнян Атанасов, председателят на Общински съвет - Кюстендил, Димитър Велинов и общински съветници.

Председателят на Кюстендилската търговско-промишлена палата Ваньо Костадинов запозна присъстващите с предложенията на Палатата за основните приоритети за развитие на Кюстендил:

2024 03 13 2Приоритет 1. Туризъм, балнеология и история.

Приоритет 2. Селско стопанство и преработвателна промишленост.

Приоритет 3. Изграждане на инфраструктура – вътрешна и външна.

Приоритет 4. Здравеопазване.

Приоритет 5. Образование, култура и спорт.

Тези приоритети са взаимосвързани и е необходимо тяхната реализация да върви паралелно и в пълен синхрон“, обяви пред присъстващите председателят на КТПП – Ваньо Костадинов.

За всички приоритети ще бъдат инициирани работни срещи с местни и външни специалисти с доказан опит и експертиза в съответната сфера.

Създаден е Обществен съвет за местно икономическо развитие в Кюстендил

biznes 1Новини от Обществения съвет за местно икономическо развитие в Кюстендил

През месец януари 2024 година бе създаден Обществения съвет за местно икономическо развитие на Община Кюстендил
Кметът на община Кюстендил инж. Огнян Атанасов беше домакин на първото заседание на Обществения съвет за местно икономическо развитие на Община Кюстендил. Той е създаден съгласно подписано партньорско споразумение между Община Кюстендил и Кюстендилска търговско-промишлена палата.

biznes 2На заседанието присъстваха председателят на Общински съвет Димитър Велинов, заместник- кметовете Николай Дочев и Кристиян Иванчов, областният управител инж. Александър Пандурски, зам.- областният управител Мария Зарева, представители на Кюстендилска търговско промишлена палата, Сдружение по туризъм, ТД "Осогово“, Регионална занаятчийска камара, Строителна камара, Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска стопанска камара и представител на Гражданска квота.

Кметът на община Кюстендил инж. Огнян Атанасов приветства присъстващите и благодари за инициативата на КТПП, която стои в основата за създаването на Обществения съвет.

Общественият съвет за местно икономическо развитие е консултативен орган, който има за цел да подпомага местната власт и местното самоуправление при формиране на позиции, предприемане на инициативи за развитие и провеждане на общинската политика по икономически въпроси в Община Кюстендил. Съветът обединява усилията на администрацията, бизнеса и местната общност за ефективно управление на местното икономическо развитие. Той ще служи като постоянна форма на диалог между местната власт, бизнеса и местната общност.

biznes 3Съветът създава възможност за активно участие на местната общност и бизнеса при планиране и реализация на дейности за постигане на устойчив икономически растеж, чрез повишаване информираността за участие в местното самоуправление и осигуряване на възможности за реализация на партньорства;

"Благодаря Ви , че приехте поканата ни. Съветът е помощен консултативен орган, той обсъжда и дава предложения, препоръки и становища за развитието на Община Кюстендил. На заседанията ще бъдат канени и експерти от различни области, за да може да се създаде работеща програма“, заяви председателят на КТПП Ваньо Костадинов.

"Сега е моментът да обединим усилията си. Истината е, че успехът на Кюстендил като община, като град би могъл в пълна степен да се постигне чрез ползотворно сътрудничество. Именно с тази цел ние предложихме на община Кюстендил да създадем този Обществен съвет и благодарим, че те се отзоваха и сключихме споразумение за партньорство“, каза главният секретар на Кюстендилската Търговско промишлена палата Йордан Беловодски.

Среща-дискусия на тема: "Развитие на Кюстендил и региона - възможности и перспективи през новата година"

 kjustendil1 1Председателят на БТПП Цветан Симеонов участва в инициираната от Кюстендилска ТПП среща-дискусия за развитието на Кюстендил и региона с местния бизнес, областните и общински власти в Кюстендил.

Председателят на КТПП Ваньо Костадинов откри събитието и приветства присъстващите над 80 участници. Той подчерта, че целта на днешната среща е да бъдат чути и обсъдени идеи и перспективи с местната власт за това, което предстои, защото само с активното участие на всички заинтересовани страни може да се постигнат по-добри и работещи решения за бъдещото развитие на Кюстендил и региона.

Срещата продължи с изказване на гл. секретар на КТПП Йордан Беловодски. Накратко той запозна присъстващите с огромния потенциал на града и региона и очерта основните проблеми, които ограничават неговото пълно използване. Акцент бе поставен на 3 основни приоритета за подем на Кюстендил и региона:

Туризъм и балнеология ;
Селско стопанство – овощарство и преработвателна промишленост за селскостопанска продукция;
Създаване на благоприятна бизнес среда за подпомагане на МСП и насърчаване на местни предприемачески инициативи.

Беловодски подчерта, че за реализацията на тези приоритети е необходимо да се инвестира - както в материално техническа база, така и в човешките ресурси. За постигане на тези цели е необходимо да се разработи конкретна краткосрочна програма, адаптирана към настоящите икономически и демографски условия, което ще позволи да се определят приоритетни проекти, за които да се търси финансиране.

kjustendil1 3Срещата продължи с изказване на кмета на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов, който потвърди, че един от основните проблеми пред развитието на общината е слабата й реклама като туристическа дестинация и позиционирането й на националния и международен туристически пазар, като подчерта, че Общината е започнала активна работа в тази посока и изброи няколко актуални и бъдещи инициативи на администрацията за популяризиране на бранд „Кюстендил“, не само на картата на България, но и на световния пазар. Той отправи и апел към председателя на БТПП, като национално представителна организация, за съдействие относно проблема с финансирането на Югозападния регион на планиране по Оперативните програми, решаването на който е жизнено важен за области като Кюстендил, за да могат да бъдат реализирани ключови за развитието на региона инвестиции.

Областният управител Александър Пандурски от своя страна се присъедини към идеята за обединяване на всички заинтересовани страни и изрази готовност Областната администрация активно да помага в процеса по реализиране на местни инициативи за развитието на града. Той обърна внимание на възможността да се взаимстват добри практики от други общини в региона с оглед оползотворяване на потенциала за развитие на балнео, здравен и СПА туризъм.

В своето изказване през присъстващите Цветан Симеонов изказа удовлетворение, че Община Кюстендил, въпреки краткото време от встъпване в длъжност на новото ръководство, е успяла да представи конкретни инвестиционни проекти, които са предложени за включване в Бюджет 2024г. Той постави акцент върху един от основните проблеми пред бизнеса - липсата на квалифицирана работна ръка. Очерта и стъпките, които предприема БТПП в тази посока за подпомагане на бизнеса и представи широката гама от услуги, които Палатата предлага на предприятията, за да бъдат по-конкурентоспособни.

Симеонов подчерта, че в лицето на БТПП и нейните регионални структури местната власт има партньор, на който може да разчита.

Темата за сътрудничеството и партньорството бе развита от Митко Василев - главен управител на Германо-българската индустриално-търговска камара. Той представи възможностите, които предлага камарата в подкрепа на привличането и реализирането на устойчиви инвестиции в приоритетните сектори за развитие на Община Кюстендил и региона.

Срещата продължи със споделяне и обмен на идеи на чаша хубаво вино, поставяйки основата на един работещ модел за диалог между представителите на бизнеса, неправителствения сектор и гражданското общество, от една страна, и местната власт в различните й форми - от друга, за постигане на устойчиво икономическо развитие на Община Кюстендил и региона.

kjustendil1-
kjustendil1-
kjustendil1-
kjustendil1-