Skip to main content

КТПП организира поредица от обучения за изграждане и повишаване на капацитета за конкурентоспособност и иновативност на МСП и институции от трансграничен регион България-Македония

pokana 201711

В началото на месец ноември Кюстендилската търговско-промишлена палата   организира и проведе две двудневни обучения, насочено към изграждане и повишаване на капацитета за конкурентоспособност и иновации  в качеството си на партньор по проект Българо-македонско трансгранично сътрудничество за повишаване на капацитета за конкурентоспособност и иновации”, финансиран с подкрепата на ЕС, чрез Интеррег – ИПА Програма за трансгранично сътрудничество България- Бивша Югославска Република Македония.

Първото обучение се състоя на 3 и 4 ноември 2017 в парк-хотел Кюстендил. Участници в обучението бяха представители на 20 фирми /МСП от Кюстендил и Куманово, Македония. В рамките на обучението бяха представени темите „Дигитален маркетинг“  и „Управление на проекти. Източници на финансиране на проекти за иновации“. Лекторите се постараха да създадат един интерактивен процес на обучение, което се възприе положително  от участниците в обучението, давайки им възможност да придобият нови и/или наградят знанията си в приложената сфера в помощ на развитието на своя бизнес/фирми.

Второто обучение се проведе на 9 и 10 ноември 2017, като отново домакин бе парк-хотел Кюстендил. Участие в обучението взеха 20 държавни и местни институции, НПО, образователни институции и др. от двете страни на границата, имащи отношение към развитието на конкурентоспособността и иновациите  в трансграничен регион „България – Македония“.

По време на обучението бяха разгледани темите „Лична и екипна ефективност. Водене на преговори.” и  „Управление на проекти. Източници на финансиране.“.

Събитието бе уважено от заместник-кметът на гр. Кюстендил Г-жа Росица Плачкова и ректорът на Македонскта академия на науките проф. Таки Фики, които взеха участие в комисия за оценка на разработени и представени от участиниците конкретни проектни идеи като част от практическите упражнения, включени в обучениета.

Проект Българо-македонско трансгранично сътрудничество за повишаване на капацитета за конкурентоспособност и иновации” е финансиран с подкрепата на ЕС чрез Интеррег-ИПА Програма за трансгранично сътрудничество България-Бивша Югославска Република Мекдония, CCI No 2014TC16I5CB006 и се изпълняван в партньорство с Българска академия на науките /БАН/, Македонската академия на науките и изкуствата /МАНУ/ и Фондация за развитие на МСП, Куманово.

 

ПОКАНА за участие в обучение на МСП по иновации и конкурентоспособност в трансграничния регион „България – Македония“

 pokana 201711

 

ПОКАНА
за участие в обучение на МСП по иновации и конкурентоспособност в трансграничния регион „България – Македония“


Кюстендилска търговско-промишлена палата като партньор по проект „Българо-македонско трансгранично сътрудничество за повишаване на капацитета за конкурентоспособност и иновации”, финансиран с подкрепата на ЕС чрез Интеррег-ИПА Програма за трансгранично сътрудничество България-Бивша Югославска Република Мекдония, CCI No 2014TC16I5CB006, изпълняван в партньорство с Българска академия на науките /БАН/, Македонската академия на науките и изкуствата /МАНУ/ и Фондация за развитие на МСП, Куманово, има удоволствието да Ви покани на обучение за малки и средни предприятия с участие на фирми от България и Македония, насочено към изграждане и повишаване на капацитета за конкурентоспособност и иновации.
Обучението ще се проведе на 03-04 ноември 2017 г. в конферентната зала, ет. 6 на парк-хотел Кюстендил, гр. Кюстендил, ул. „Калосия” 19.
Всички разходи за участие в обучението са за сметка на проекта.
За допълнителна информация и въпроси, свързани с мероприятието, може да се обръщате към КТПП на тел.: 0886 533 143.
Приложение: Програма на обучението.

Като се надяваме на участие от Ваша страна,


Оставам с уважение,
Ваньо Костадинов
Председател на КТПП
Йордан Беловодски
Гл. секретар на КТПП

гр. Кюстендил, 01.11.2017 г.

 

Покана и Програма за Обучение на МСП по иновации и конкурентоспособност в трансграничния регион „България – Македония“, което ще се проведе  на  03-04 ноември 2017 г. в Парк-хотел Кюстендил, конферентна зала ет. 6 можете да изтеглите от тук:

ПОКАНА за участие в Пресконференция и дискусионен панел по проект СВ006.1.31.158 „Българо-македонско трансгранично сътрудничество за повишаване на капацитета за конкурентоспособност и иновации”

     Кюстендилска търговско-промишлена палата като партньор по проект „Българо-македонско трансгранично сътрудничество за повишаване на капацитета за конкурентоспособност и иновации”, финансиран с подкрепата на ЕС чрез Програма Интеррег-ИПА за трансгранично сътрудничество България-Бивша Югославска Република Мекдония, CCI No 2014TC16I5CB006, изпълняван в партньорство с Българска академия на науките /БАН/,      Македонската академия на науките и изкуствата /МАНУ/ и Фондация за развитие на МСП, Куманово, има удоволствието да Ви покани на пресконференция и дискусионен панел за представяне на проекта с участието на представители на фирми, институции/организации и експерти, имащи отношение към икономическото развитие на трансграничен регион България – Македония.
    

     Събитието ще се проведе на 31 март 2017 г. с начален час 11.30 ч. в конферентната зала на парк-хотел Кюстендил, гр. Кюстендил, ул. „Калосия” 19.
     За допълнителна информация и въпроси, свързани с мероприятието, може да се обръщате към КТПП на тел.: 0886 533 143.

Приложение: Програма на събитието.


Като се надяваме на участие от Ваша страна,
29.03.2017 г. Оставам с уважение,
Ваньо Костадинов
Председател на КТПП

 

Начало на проекта "SAVE US"

 Започва реализацията на проекта "SAVE US", от трансграничното сътрудничество с Република България-Interreg-IPA CBC ...

Общата цел на проекта е да се предложат знания на младите хора от начален и среден курс на обучение за различните възможности за опазване на околната среда, планетата и космоса.

Прочети още …Начало на проекта "SAVE US"

КТПП с първо публично представяне на участието си в проект „Еко-ресторантьор“ по програма Еразъм+

  Печат

КТТП се радва да съобщи за своето първо събитие за запознаване на обществеността с участието си в международния проект „Еко-ресторантьор – Въвеждане на сертификация „еко-ресторанти“ на европейско равнище: с цел качествени местни работни места, валоризация на местното наследство, здравословно и отговорно хранене и намаляване емисиите на CO2“. Мероприятието се състоя на 04 ноември 2016 година в хотел Рамира, за чието любезно гостоприемство искрено благодарим. На работната среща присъстваха представители от ДБТ Кюстендил, ПГТ „ Никола Вапцаров“, ПГИМ „Йордан Захариев“, Сдружение „ЕВРО“, КНСБ – Кюстендил, хотел и ресторант Рамира, Комплекс „Тихият кът“ – Слокощица, Община Кюстендил, КТ „Подкрепа“ Кюстендил, ЕТ „Веска Алексова“.

Прочети още …КТПП с първо публично представяне на участието си в проект „Еко-ресторантьор“ по програма Еразъм+