Skip to main content

ЗЕЛЕНА ТРАНСГРАНИЧНА ЗОНА – ИНВЕСТИЦИЯ В ПРИРОДА

 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТА

Проект 2007CB161PO006-2011-2-179 ЗЕЛЕНА ТРАНСГРАНИЧНА ЗОНА – ИНВЕСТИЦИЯ В ПРИРОДА се финансира по Програма за трансгранично сътрудничество по ИПП България-Сърбия.

www.greencrossborderarea.com
Проектът се реализира за периода от 24 месеца (  март 2013 - март 2015 )  Водещ партньор е Община Кюстендил Република България , а други партньори са Община Сурдулица, Република Сърбия и Кюстендилска търговско – промишлена палата, Република България
Общата цел на проекта е: Насърчаване опазването и поддържането на съществуващите природни ресурси в градските ареали и защитени територии с цел осигуряване на устойчиво социално и икономическа развитие в трансграничния регион Кюстендил - Сурдулица. 
 Специфична цел: Разработване на модел за трансгранично сътрудничество и комуникация за активното участие на младите хора за повишаване на нивото на информираност на заинтересованата общественост за значението на опазването на околната среда в община Сурдулица-Сърбия и община Кюстендил- България.