Skip to main content

ПОКАНА за участие в КРЪГЛА МАСА по Проект: BG05SFOP001-2.009- 0099-С01

logo napred

ПОКАНА
за участие в КРЪГЛА МАСА на тема
ОБСЪЖДАНЕ НА МЕХАНИЗЪМ ЗА АКТИВИРАНЕ НА НЕАКТИВНИТЕ
БЕЗРАБОТНИ МЛАДЕЖИ ДО 29 ГОД. ЗА ВКЛЮЧВАНЕТО ИМ В ОБУЧЕНИЕ И/ИЛИ
ЗАЕТОСТ НА ПАЗАРА НА ТРУДА И ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ЗАЕТОСТ НА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО
БЕЗРАБОТНИТЕ ЛИЦА


Уважаеми дами и господа,
Имаме удоволствието да ви поканим да вземете участие в кръгла маса по проект BG05SFOP001-2.009-0099 „НАПРЕД – НАсърчаване на Приноса на неправителствения сектор за Реализирането на политиките за активиране на нЕактивните младежи и Дълготрайно безработните лица“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, изпълняван от Сдружение „Инициативи за местно и регионално развитие” в партньорство с Българска Търговско-Промишлена Палата.
Целта на кръглата маса е да бъдат обсъдени разработените по проекта методики за ефективното включване в заетост и обучение на неактивните безработни младежи до 29 год. възраст и за продължително безработните лица посредством механизми като:
-  Търсене на нестандартни и иновативни подходи за мотивиране на неактивните лица и за отстраняване на пречките пред активното им поведение на пазара на труда, вкл. и чрез по-активно включване на бизнеса и неправителствения сектор;
-  Използване на добри европейски практики за облекчаване на достъпа на неактивните лица до пазара на труда;
-  Устойчиво партньорство с администрацията на общинско и регионално равнище за апробирането и практическото прилагане на разработените в резултат от изпълнението на проекта методики.
В рамките на кръглата маса ще бъдат представени и резултатите от направено проучване за състоянието и перспективите пред младежите в България, които не работят, не учат и не се обучават и продължително безработните лица.
Събитието ще се проведе на 06.11.2019 г. от 15,00 часа в конферентната зала на ПИ ЕМ Консултинг ЕООД, находяща се в гр. Кюстендил, ул. Цар Освободител № 168, ет. 3.
Моля потвърдете Вашето присъствие на тел.: 078 55 13 70 или 0886 533 143; Email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Предварително благодарим за Вашето активно участие!

Вижте документите за събитието:

 

Проект: BG05SFOP001-2.009- 0099-С01 „НАПРЕД – НАсърчаване на Приноса на неправителствения
сектор за Реализирането на политиките за активиране на нЕактивните младежи и Дълготрайно
безработните лица“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския социален фонд