Skip to main content

ПОКАНА за участие в Дискусионен форум по проект BG05SFOP001-2.009-0041-С01 „СПОРТ”

sport logo

ПОКАНА

за участие в Дискусионен форум по проект BG05SFOP001-2.009-0041-С01 „СПОРТ – Стимулиране Приноса на неправителствените спортни Организации за Реализирането на политикиТе за интеграция в обществото на ромите и мигрантите чрез спорта”, изпълняван от Сдружение „Карате клуб Левски“ в партньорство с Българска Търговско-Промишлена Палата на 09.10.2019 г.

Уважаеми дами и господа,
Имаме удоволствието да ви поканим да вземете участие в дискусиите по проект BG05SFOP001-2.009-0041-С01 „СПОРТ – Стимулиране Приноса на неправителствените спортни Организации за Реализирането на политикиТе за интеграция в обществото на ромите и мигрантите чрез спорта”, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, изпълняван от Сдружение „Карате клуб Левски“ в партньорство с Българска Търговско-Промишлена Палата.
Главната цел на проекта е да допринесе за активизиране участието на структурите на гражданското общество в реализирането на политиките за интеграция на ромите и на мигрантите, и да засили партньорството с администрацията, което ще е предпоставка за открито и отговорно управление на процесите на приобщаване на уязвимите групи чрез спорта. В изпълнение на тази цел, въз основа на национално проучване сред гражданското общество, бизнеса, спортни клубове и други институции, беше изготвен анализ за пречките и предизвикателствата пред интегрирането на уязимите мултикултурни общности /с фокус върху ромите/ и нагласите на обществото и бизнеса за интегрирането им чрез спорта от друга.
Целта на този дискусионен форум е да бъдат обсъдени подготвените препоръки и механизъм за ефективното използване на спорта като инструмент за успешното реализиране на политиките за интегриране на ромите и мигрантите в българското общество.
Дискусиите ще се проведат на 09.10.2019 г. от 14.00 часа в конферентната зала на ПИ ЕМ Консултинг ЕООД, находяща се в гр. Кюстендил, ул. Цар Освободител № 168 ет. 3.
Моля потвърдете Вашето присъствие на тел.: 078 55 13 70 или 0886 533 414 Анна Александрова - организатор; Email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 Поканата и документите можете да изтеглите от тук:

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------
Проект BG05SFOP001-2.009-0041-С01 „СПОРТ – Стимулиране Приноса на неправителствените спортни Организации за
Реализиране на политикиТе за интеграция в обществото на ромите и мигрантите чрез спорта“, финансиран от
Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд