• Home
  • Новини
  • КТПП организира поредица от обучения за изграждане и повишаване на капацитета за конкурентоспособност и иновативност на МСП и институции от трансграничен регион България-Македония

КТПП организира поредица от обучения за изграждане и повишаване на капацитета за конкурентоспособност и иновативност на МСП и институции от трансграничен регион България-Македония

pokana 201711

В началото на месец ноември Кюстендилската търговско-промишлена палата   организира и проведе две двудневни обучения, насочено към изграждане и повишаване на капацитета за конкурентоспособност и иновации  в качеството си на партньор по проект Българо-македонско трансгранично сътрудничество за повишаване на капацитета за конкурентоспособност и иновации”, финансиран с подкрепата на ЕС, чрез Интеррег – ИПА Програма за трансгранично сътрудничество България- Бивша Югославска Република Македония.

Първото обучение се състоя на 3 и 4 ноември 2017 в парк-хотел Кюстендил. Участници в обучението бяха представители на 20 фирми /МСП от Кюстендил и Куманово, Македония. В рамките на обучението бяха представени темите „Дигитален маркетинг“  и „Управление на проекти. Източници на финансиране на проекти за иновации“. Лекторите се постараха да създадат един интерактивен процес на обучение, което се възприе положително  от участниците в обучението, давайки им възможност да придобият нови и/или наградят знанията си в приложената сфера в помощ на развитието на своя бизнес/фирми.

Второто обучение се проведе на 9 и 10 ноември 2017, като отново домакин бе парк-хотел Кюстендил. Участие в обучението взеха 20 държавни и местни институции, НПО, образователни институции и др. от двете страни на границата, имащи отношение към развитието на конкурентоспособността и иновациите  в трансграничен регион „България – Македония“.

По време на обучението бяха разгледани темите „Лична и екипна ефективност. Водене на преговори.” и  „Управление на проекти. Източници на финансиране.“.

Събитието бе уважено от заместник-кметът на гр. Кюстендил Г-жа Росица Плачкова и ректорът на Македонскта академия на науките проф. Таки Фики, които взеха участие в комисия за оценка на разработени и представени от участиниците конкретни проектни идеи като част от практическите упражнения, включени в обучениета.

Проект Българо-македонско трансгранично сътрудничество за повишаване на капацитета за конкурентоспособност и иновации” е финансиран с подкрепата на ЕС чрез Интеррег-ИПА Програма за трансгранично сътрудничество България-Бивша Югославска Република Мекдония, CCI No 2014TC16I5CB006 и се изпълняван в партньорство с Българска академия на науките /БАН/, Македонската академия на науките и изкуствата /МАНУ/ и Фондация за развитие на МСП, Куманово.