• Home
  • Новини
  • ПОКАНА за участие в Пресконференция и дискусионен панел по проект СВ006.1.31.158 „Българо-македонско трансгранично сътрудничество за повишаване на капацитета за конкурентоспособност и иновации”

ПОКАНА за участие в Пресконференция и дискусионен панел по проект СВ006.1.31.158 „Българо-македонско трансгранично сътрудничество за повишаване на капацитета за конкурентоспособност и иновации”

     Кюстендилска търговско-промишлена палата като партньор по проект „Българо-македонско трансгранично сътрудничество за повишаване на капацитета за конкурентоспособност и иновации”, финансиран с подкрепата на ЕС чрез Програма Интеррег-ИПА за трансгранично сътрудничество България-Бивша Югославска Република Мекдония, CCI No 2014TC16I5CB006, изпълняван в партньорство с Българска академия на науките /БАН/,      Македонската академия на науките и изкуствата /МАНУ/ и Фондация за развитие на МСП, Куманово, има удоволствието да Ви покани на пресконференция и дискусионен панел за представяне на проекта с участието на представители на фирми, институции/организации и експерти, имащи отношение към икономическото развитие на трансграничен регион България – Македония.
    

     Събитието ще се проведе на 31 март 2017 г. с начален час 11.30 ч. в конферентната зала на парк-хотел Кюстендил, гр. Кюстендил, ул. „Калосия” 19.
     За допълнителна информация и въпроси, свързани с мероприятието, може да се обръщате към КТПП на тел.: 0886 533 143.

Приложение: Програма на събитието.


Като се надяваме на участие от Ваша страна,
29.03.2017 г. Оставам с уважение,
Ваньо Костадинов
Председател на КТПП