project culture tourism logo 448Проект CB006.2.23.044 

ТУРИЗЪМ, БЛАГОПРИЯТСТВАЩ КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО
В ТРАНСГРАНИЧЕН РЕГИОН БЪЛГАРИЯ-МАКЕДОНИЯ

banner ct bg mk

Кюстендилска търговско-промишлена палата в партньорство с Фондация за развитие на МСП, Куманово, Македония бяха домакини на съвместен трансграничния форум на тема „Туризъм, благоприятстващ културното наследсво в трансграничен регион "

Септември 23, 2020


IN CROSS-BORDER REGION BULGARIA –MACEDONIA

Кюстендилска търговско-промишлена палата в партньорство с Фондация за развитие на МСП, Куманово, Македония бяха домакини на съвместен трансграничния форум на тема „Туризъм, благоприятстващ културното наследство в трансграничен регион - предизвикателства и възможности“.

Събитието се преведе на 10-11.09.2020 г. в рамките на проект „Туризмът, допринасящ за културното наследство в граничния регион БЪЛГАРИЯ - МАКЕДОНИЯ“ (№ CB006.2.23.044), съфинансиран от ЕС чрез  Interreg-ИПП Програмата за трансгранично сътрудничество България – Македония.

В трансграничния форум, който продължи два дни, участваха над 50 участници от македонска и българска страна. Акцентът във форума бе развитието на туризма и потенциала на културното наследство в трансграничния регион. Бяха представени интересни теми и дискусии в областта на развитието и опазването на културното наследство в трансграничния регион на България и Македония в контекста на възможностите за развитие на туризма от двете страни на границата.

В условията на COVID-19 форумът бе проведен чрез онлайн дискусионни панели, където участници от двете страни наблюдаваха заедно подготвените презентации от лекторите  и обсъждаха всички интересни теми на форума.

На събитието присъстваха представители от Североизточния регион и Кюстендилска област, работещи в областта на развитието на туризма и културното наследство, представители на общините от трансграничния регион, центрове за развитие на туризма, представители на музеи и галерии, представители на райони за планиране и камари, организации, работещи в развитието на туризма, и други заинтересовани страни в областта на туризма и културното наследство.

Лекторите на събитието с богат  опит в областта на туризма и културното наследство, г-н Яне Врътески и г-жа Драгана Спасовка) заедно с модератора на събитието (д-р Самоил Малчески) през цялото време инициираха дискусии и обмен на опит и знания между представителите на организации / институции, които осъществяват дейности в областта на развитието на туристическата индустрия, и тези, които работят по опазването и устойчивото използване на културното наследство в трансграничния регион.

Участниците работиха с намерението за активно включване в процеса на устойчиво използване и популяризиране на уникалното културно наследство и туристически потенциал в общия трансграничен регион.

Трансграничният форум допринесе за подобряване на информираността и знанията на местните и регионални туристически и културни общности и власти от трансграничния регион за  възможностите за съвестни мерки в туризма, благоприятстващи културното наследство.

Форумът бе и трибуна за промотиране на създадените по проекта видеоклипове и  виртуални обиколки на културно-историческите забележителности от целевия трансграничен регион – Област Кюстендил и Североизточен регион в Македония, които може да намерите на следните интернет адреси:

https://rcku.org.mk/cultural-heritage/

https://www.cci-kn.org/index.php/bg/kulturen-turizam

Изготвените дигитални инструменти /видео спотове и 360 турове/ бяха приети от присъстващите с голям интерес и оценени като съвременни начини за популяризиране на културното наследство в региона и развитието на туризма.

Вижте публикацията: https://bgpolitika.com/index.php/busines/7790-2020-09-23-15-31-32

Важно:   Тази уеб проектна секция е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програма Interreg - ИПП за трансгранично сътрудничество България-Бивша Югославска Република Македония, CCI No 2014TC16I5CB006. Съдържанието на проектната секция е отговорност единствено на Кюстендилска търговско-промишлена палата и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.

CB006

Финансиране на проекта: Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програма Interreg - ИПП за трансгранично сътрудничество България-Бивша Югославска Република Македония.

CB006