Skip to main content

project culture tourism logo 448Проект CB006.2.23.044 

ТУРИЗЪМ, БЛАГОПРИЯТСТВАЩ КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО
В ТРАНСГРАНИЧЕН РЕГИОН БЪЛГАРИЯ-МАКЕДОНИЯ

banner ct bg mk

Обучение на тема „Дейности в туристическия бизнес, благоприятстващи културното наследство “ бе организирано на 17-18.09.2020 от Кюстендилска ТПП

28 Септември 2020

Кюстендилска търговско-промишлена палата в партньорство с Фондация за развитие на МСП, Куманово, Македония бяха домакини на съвместен трансгранично обучение на тема „Дейности в туристическия бизнес, благоприятстващи културното наследство“.

Събитието се преведе на 17-18.09.2020 г. в рамките на проект „Туризмът, допринасящ за културното наследство в граничния регион БЪЛГАРИЯ - МАКЕДОНИЯ“ (№ CB006.2.23.044), съфинансиран от ЕС чрез  Interreg-ИПП Програмата за трансгранично сътрудничество България – Македония.

В обучението, което продължи два дни, участваха 20 участници от българска и македонска страна. Обучението бе насочено към предоставяне на изпитани методи за подпомагане на туристическия бизнес, който се интересува от въвеждането или развитието на нови дейности, благоприятстващи културното наследство в региона, като основа за развитие на туристическия бизнес или като източник на създаване на нови продукти и услуги.

Туристическият сектор се разглежда като потенциален двигател за растеж и от двете страни на границата. Българо-македонският трансграничен район се радва на забележително културно наследство, което може да бъде един от стратегическите фактори за устойчиво развитие на туризма.

Ето защо в началото на обучението присъстващите се запознаха с културният туризъм в съвременния глобален и национален контекст, както и бе направен анализ на системата от ресурси на трансграничния район за развитие на културен туризъм.

По време на основната част  бяха представени и дискутирани съвременни подходи за развитието на конкурентен културен туризъм в следните направления: планиране, интегрирано управление на туристическата дестинация, оценка на поемната способност на дестинациите, креативен маркетинг и др.

В условията на COVID-19 обучението бе проведено чрез онлайн трейнинг панели, където участници от двете страни наблюдаваха и дискутираха заедно подготвените презентации от лекторите. Бяха представени и интересни практически примери по темата.

На събитието присъстваха представители от Кюстендил и Североизточния регион, работещи в областта на развитието на туризма и културното наследство -  представители на хотели, ресторантьори, туроператори, екскурзоводи към музеи, и други организации / институции, които осъществяват дейности в областта на развитието на туристическата индустрия.

Лекторите на събитието, с богат  опит в областта на туризма и интерпретирането на културното наследство, през цялото време инициираха дискусии и обмен на опит и знания между участниците от двете страни на границата и отговаряха на всички въпроси с конкретни примери и добри практики.

Трансграничното обучение допринесе за изграждане на капацитет и подобряване на знанията и практическите умения на човешките ресурси в туристическата индустрия за прилагане на интегриран подход към опазването и валоризацията на културното наследство и внедряване на нови дейности в техния бизнес, базирани на атрактивна за гостите и туристите интерпретация на това наследство.

Вижте публикацията:

https://balkanite.net/index.php/bg/bussines/1679-17-18-09-2020