Skip to main content

Балкански бизнес център

ЦЕЛИ:


           - Да подпомага, насърчава и стимулира местната и трансграничната бизнес мрежа за устойчива  икономика и развитието на предприемачеството,
- да способства  чрез подкрепа за създаване на нови и по-добри условия за бизнес, свързани с покриване на определени Европейски стандарти и изисквания.
          - Да допринесе за разкриване и развитие на успешни малки и средни предприятия.
         -  Да работи за изграждането на партньорства между местни власти, неправителствени организации и бизнеса.

 Балканският  Бизнес Център разполага с:

  • 3 зали за обучения – многофункционални зали с капацитет 10, 13 и 15 места;
  • Конферентна зала 1 – с капацитет 55 места, с възможност за провеждане на конференции, семинари, форуми, презентации и други;
  • Конферентна зала 2 – с капацитет 25 места, подходяща за организиране срещи на партньори с цел сформиране на бизнес общество, делови срещи и други;
  • Компютърна зала ;
  • Библиотека със специализирана бизнес литература;