Skip to main content

КТПП - Кюстендил - ..

Информация

КТПП предоставя информация на регионални бизнес организации и сдружения за:

проекти, виртуална социална академия, индустриални зони и клъстъри, нормативни документи, полезни връзки и контакти.