Skip to main content

Услуги в КТПП

КТПП предоставя услуги за членовете и за желаещи да развиват бизнес в региона

Услугите включват: Регистър на БТТП, Издаване и заверка на външно - търговски документи, НЦПО в системата на БТПП, Глобални стандарти GS1.

Услуги - Регистър на БТПП

Издаване и заверка на външно - търговски документи

НЦПО в системата на БТПП клон Кюстендил

Глобални стандарти GS1

...