Skip to main content

Център за професионално обучение, консултации

Център за професионално обучение, преводи, консултации

dsc05258

НЦПО в системата на БТПП клон Кюстендил е част от клоновата мрежа на Националния Център за Професионално Обучение в системата на БТПП (НЦПО),

който e първият български учебен център, лицензиран от Националната Агенция за Професионално образование и обучение към Министерски съвет, разполагащ с 22 клона в цялата страната. Към 2004 година членовете на Центъра са 30 и те са: БТПП и търговско-промишлените палати в Благоевград, Бургас, Варна, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Перник, Пловдив, Разград, Русе, Силистра, Сливен, Смолян, Стара Загора, Търговище, Хасково, Шумен, Ямбол. През 2005 г. за преки членове на НЦПО са приети и следните браншови организации: Български съюз за митнически и външнотърговско обслужване, Национален браншови пчеларски съюз, Българска асоциация на фермерите, Браншова камара на дървообработващата и мебелна промишленост, Съюз на бубарите и Национално сдружение “Здраве и красота”.

            Основавайки се на 110 годишната традиция на БТПП и 28 регионални палати в услуга на бизнеса, НЦПО:
-  Проучва потребностите на работодателите и предлага обучение в над 40 модерни професии
- Осигурява компетентно професионално обучение в партньорство с браншови организации и експерти от практиката в 21 града в цялата страна
-  Заедно с чуждестранни партньори издава международно признати сертификати.


            НЦПО предлага богат набор от курсове за професионално обучение във всички области от интерес за бизнеса.

            НЦПО в системата на БТПП клон Кюстендил е регистрирано на 23.07.2003 г. в Кюстендилски окръжен съд.
            Основната цел, която Клонът си поставя е да подпомага развитието на предприемачеството в Община Кюстендил посредством професионални обучения, семинари, събеседвания, кръгли маси и др. Основен акцент в политиката на Клона е намаляване на комерсиализацията в професионалното обучение. Клонът се управлява и представлява от Йордан Николов Беловодски – Гл. секретар на Кюстендилска търговско-промишлена палата. НЦПО в системата на БТПП клон Кюстендил притежава  лицензи за професионално обучение по 36 професии. Клонът има сключени договори с местните професионални гимназии за ползване на техните учебни бази за провеждане на обучението по теория и практика.
Свидетелство за професионална квалификация - Svidetelstvo.doc.PDF
Удостоверение за професионално обучение - Udostoverenie1.pdf

 

КТПП Кюстендил