Проект BG05M9OP001-1.023-0125 „Във всеки има предприемачески дух - открийте го в себе си!“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Visibility 0125 new

От месец юни 2018 г. Кюстендилска търговско-промишлена палата изпълнява проект BG05M9OP001-1.023-0125 „Във всеки има предприемачески дух - открийте го в себе си!“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Проектът има за основна цел стимулиране на предприемаческото мислене и насърчаване стартиране на самостоятелна стопанска дейност сред безработни, неактивни и заети лица, с акцент на младежите до 29 г. от Югозападния планов регион.

За да се отговори на нуждите на посочената целева група, проекта предвижда набор от обучения, разделени в 2 основни теми. В тях ще бъдат включени идентифицирани лица от региона, заявили интерес към темата за предприемачеството, подбрани след проведена интензивна информационна кампания, и организирани 10 тематични срещи по места. Избраните 65 участници ще преминат обучение с обща продължителност от 70 часа, включващи теми за икономика, бизнес, маркетинг, право, опазване на околната среда и ресурсна ефективност, където чрез различни интерактивни методи ще бъдат въведени в света на бизнеса и предприемачеството. В последната част на проекта участниците ще получават индивидуални консултации и менторство по въпроси, касаещи правна, икономическа или техническата страна на генерирани от тях бизнес идеи.

Очакваните основни резултати от реализацията на проекта са:

- проведена информационна кампания

- създадена система за подбор на целевата група

- проведени 8-10 тематични срещи (според нуждата от набиране на достатъчен брой лица за включване в проекта)

- избрани 65 участника за следващите проектни дейности

- проведени 70 обучения (по общо 10 обучителни модула)

- обучени 65 представители на целевата група.

- изготвени индивидуални планове на всеки участник

- предоставени консултации на 65 представители на целевата група

- поне 20 % от всички преминали обучение и консултиране с възможност за стартиране на самостоятелна стопанска дейност при напускане на операцията.

Обща стойност на проекта 217 643.80 лв., от които 184 997.23 лв. финансиране от Европейски социален фонд и 32 646.57 лв. национално съфинансиране.

За повече информация: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; тел. 078 55 13 70 и GSM 0886 533 143

Актуални новини по проекта може да намерите и на Facebook страницата на проекта https://www.facebook.com/entrepreneursspirit