ПОКАНА за участие в обучение на МСП по иновации и конкурентоспособност в трансграничния регион „България – Македония“

 pokana 201711

 

ПОКАНА
за участие в обучение на МСП по иновации и конкурентоспособност в трансграничния регион „България – Македония“


Кюстендилска търговско-промишлена палата като партньор по проект „Българо-македонско трансгранично сътрудничество за повишаване на капацитета за конкурентоспособност и иновации”, финансиран с подкрепата на ЕС чрез Интеррег-ИПА Програма за трансгранично сътрудничество България-Бивша Югославска Република Мекдония, CCI No 2014TC16I5CB006, изпълняван в партньорство с Българска академия на науките /БАН/, Македонската академия на науките и изкуствата /МАНУ/ и Фондация за развитие на МСП, Куманово, има удоволствието да Ви покани на обучение за малки и средни предприятия с участие на фирми от България и Македония, насочено към изграждане и повишаване на капацитета за конкурентоспособност и иновации.
Обучението ще се проведе на 03-04 ноември 2017 г. в конферентната зала, ет. 6 на парк-хотел Кюстендил, гр. Кюстендил, ул. „Калосия” 19.
Всички разходи за участие в обучението са за сметка на проекта.
За допълнителна информация и въпроси, свързани с мероприятието, може да се обръщате към КТПП на тел.: 0886 533 143.
Приложение: Програма на обучението.

Като се надяваме на участие от Ваша страна,


Оставам с уважение,
Ваньо Костадинов
Председател на КТПП
Йордан Беловодски
Гл. секретар на КТПП

гр. Кюстендил, 01.11.2017 г.

 

Покана и Програма за Обучение на МСП по иновации и конкурентоспособност в трансграничния регион „България – Македония“, което ще се проведе  на  03-04 ноември 2017 г. в Парк-хотел Кюстендил, конферентна зала ет. 6 можете да изтеглите от тук: